8 تا 10 مهر 1395 | 29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2016

نمایشگاه آنکیروس - آنوفر - ترک کست 2016 | استانبول ترکیه - نمایشگاه تویاپ

نمایشگاه آنکیروس - آنوفر - ترک کست 2016 | استانبول ترکیه - نمایشگاه تویاپ

نمایشگاه های دو سالانه آنکیروس - آنوفر - ترک کست در حوزه صنعت فولاد و صنایع مرتبط

 

نمایشگاه های آنکیروس - فلزات آهنی (آهن، فولاد و صنایع وابسته)
آنوفر - فلزات غیر آهنی (آلومینیوم، مس، سرب، روی و صنایع وابسته)
ترک کست

 

 

لینک وبسایت رسمی نمایشگاه
بازگشت به شاخه نمایشگاه های خارجی بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران