خوردگی

خوردگی

در این قسمت می توانید فایلهای PDF مرتبط با مبحث خوردگی را دانلود نمایید.

 

"اطلس خوردگی - قست اول"

Corrosion Atlas 1- steelpedia.ir

"اطلس خوردگی - قست دوم"

Corrosion Atlas 2- steelpedia.ir

 

"اطلس خوردگی - قست سوم"

Corrosion Atlas 3 - steelpedia.ir 

بازگشت به شاخه مقالات و متون فنی بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "دانلود سنتر" استیل پدیا