جوشکاری

جوشکاری

در این قسمت می توانید فایلهای PDF مرتبط با مبحث جوشکاری را دانلود نمایید.

 

"هندبوک الکترودهای ایساب برای جوشکاری"

ESAB Welding Handbook -Steelpedia.ir

 

"هندبوک UTP برای جوش"

UTP Handbook english - steelpedia.ir

بازگشت به شاخه مقالات و متون فنی بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "دانلود سنتر" استیل پدیا