مولف دکتر شهرام خيرانديش،دکتر محسن اسدی اسدآباد

فولاد های دوفازی

فولاد های دوفازی

در سالهای اخير فولادهای مدرن با استحکام بالا بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. يکی از اين دسته ها يعنی فولادهای دو فازی هرچند که در دهه 70 ميلادی اختراع شده اند اما درسالهای اخير استفاده از آنها، به خاطر خواص ويژه شان،يعنی سيلان پيوسته و کارسختی زياد و همچنين جذب انرژی زيادی قبل از شکست، در صنايع خودرو سازی مورد توجه قرار گرفته است.

اين کتاب شامل نه فصل ميباشد

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : توليدفولادهای دوفازی

فصل سوم : متالورژی فيزيکی فولادهای دو فازی

فصل چهارم : مکانيکی فولادهای دو فازی

فصل پنجم : پارامترهای تاثير گذار در فولادهای دو فازی

فصل ششم : سايش در فولاد دوفازی

فصل هفتم : جوشکاري فولادهای دو فازی

فصل هشتم : فولادهای دو فازی فريتی - بينيتی و سه فازی

فصل : نهم منابع و مراجع


ناشر انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران
تاريخ انتشار 1392
نوبت چاپ اول
تعداد صفحات 244
قيمت پشت جلد 160000

بازگشت به شاخه فولادسازی بازگشت به صفحه نخست
بخش نظرات برای این صفحه خاموش میباشد.