ترجمه: دکتر احمد ساعتچی - دکتر حسین ادریس

کلید فولاد Stahlschlussel-Key To Steel

کلید فولاد Stahlschlussel-Key To Steel

کتاب كليد فولاد مشتمل بر 19 فصل مي باشد كه عبارتند از ...

فصل 1- فولادهاي ساختاري (ماشين آلات عمومي)، فولادهاي سخت كاري، فولادهاي ازت كاري (نيتروره شده) و فولادهاي خوش تراش.

فصل 2- فولادهاي حرارت پذير (قابل عمليات حرارتي)، فولادهاي ياتاقان هاي چرخشي و غلتشي.

فصل 3- فولادهاي فنر، فولادهاي سخت گرداني و فولادهاي اكستروژن سرد.

فصل 4- فولادهاي چقرمه سرد (مقاوم در دماي زير صفر)، فولادهاي مخازن تحت فشار و فولادهاي ساختاري (ماشين) نسوز.

فصل 5- فولادهاي ساختاري (ماشين آلات) ريزدانه شده، فولادهاي ساختاري (ماشين آلات) ريزدانه شده مقاوم در هوا.

فصل 6- فولادهاي ساختاري (ماشين آلات) و ساختماني (كشورهاي خارجي)- تطبيق استانداردهاي خارجي.

فصل 7- فولادهاي ابزار كربني- فولادهاي تندبر.

فصل 8- فولادهاي ابزاري سرد كار.

فصل 9- فولادهاي ابزاري گرم كار.

فصل 10- فولادهاي ابزار كشورهاي خارجي- تطبيق استانداردهاي خارجي.

فصل 11- فولادهاي شيرآلات و دريچه ها (سوپاپ ها)- آلياژها و فولادهاي مقاوم در دماي زياد (ديرگداز).

فصل 12- فولاد نگير (غير مغناطيسي)- فولاد نسوز.

فصل 13- فولاد زنگ نزن.

فصل 14- فولاد ريختگي، ضد خوردگي، ضد اسيد و ضد حرارت.

فصل 15- مواد پر كننده جوشكاري (الكترود) براي فولادهاي پرآلياژ.

فصل 16- فولادهاي زنگ نزن و نسوز كشورهاي خارجي- تطبيق استانداردهاي خارجي.

فصل 17- ليست شماره استاندارد DIN و تهيه كنندگان آلمان.

فصل 18- تهيه كنندگان آلمان- شكل و شرايط محصولات- ليست نامگذاري ها.

فصل 19- تهيه كنندگان كشورهاي خارجي- ليست نامگذاري ها- فهرست مطالب.


کلید فولاد Stahlschlussel = Key to Steel

نویسنده: سی دبیلو وگزت، ام وگزت Wegst M (ویرایش های قبلی این کتاب توسط سی دبلیو وگزت نوشته شده است)

ناشر: انتشارات ارکان دانش

قطع و تعداد صفحات: رحلی، 728 صفحه

شابک:

978-964-96790-2-0

ISBN:

978-964-96790-2-0

بازگشت به شاخه فولادسازی بازگشت به صفحه نخست
بخش نظرات برای این صفحه خاموش میباشد.