مدیرعامل شرکت MME

نیازمند تصمیمات فراتر از بسته اقتصادی | مرتضی آقاجانی

نیازمند تصمیمات فراتر از بسته اقتصادی | مرتضی آقاجانی

خروج صنعت فولاد ایران از رکود نیازمند تصمیمات، حمایت‌ها و اقدامات بسیار فراتر از بسته‌های اقتصادی موجود است، چرا‌که علاوه بر سایه سنگین کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحرک در پروژه‌های عمرانی داخلی بازار جهانی فولاد طی یک سال گذشته شاهد افت شدید تقاضا و متعاقب آن قیمت‌های جهانی در مواد و محصولات فولادی تا 50درصد و حتی بیش از آن بوده و این روند ادامه دارد...

 

تا جایی که بیش از 150 میلیون تن عرضه مازاد صادراتی در بازارهای جهانی علاوه بر اینکه امکان رقابت در بازارهای جهانی را از فولادسازان ایران که قیمت تمام شده آنها با‌وجود منابع انرژی و مواد به دلیل عدم توازن نرخ این منابع با قیمت‌های جهانی و نیز پایین بودن راندمان‌ها بالا است، گرفته است، بخش عمده‌ای از بازارداخلی هم به دلیل نبود تعرفه بازدارنده و نیز وخامت بیش از حد اوضاع صنایع فولاد در دنیا و تلاش برای بقا به هر قیمت در اختیار واردات قرار گرفته است.

 
در این شرایط انتظار بهبود قابل توجه و سریع در اثر اجرای اقدامات حمایتی ناشی از بسته اقتصادی نمی‌توان داشت مگر آنکه در فضای مثبت ایجاد شده دو اقدام مکمل دیگر که حتما در برنامه کار قرار دارد به‌طور کامل اجرایی شود.

 
1- برنامه‌ ریزی و کنترل کامل جهت سوق دادن سرمایه‌ گذاری‌های خارجی از منابع دارایی‌های آزادشده یا سرمایه‌ گذاران خارجی یا وام و اعتباراتی که می‌تواند اخذ شود، صرفا و صرفا به سمت زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی....
که در این صورت،...

 

الف: بخش زیادی از مواد و قطعات موردنیاز صنایع موجود برای ادامه تولید با ایجاد این زیرساخت‌ها در داخل تولید و مصرف می‌‌شود که علاوه بر ایجاد اشتغال و گردش مالی و درآمد و رونق بازار منجر به کاهش قیمت تمام شده ناشی از مزیت‌های داخلی از جمله حمل‌ونقل‌ خواهد شد.

 
ب: زیرساخت‌های مورد بحث خود نیازمند حجم عظیمی از محصولات مختلف از جمله فولادی خواهند بود که همه ظرفیت تولید داخلی را خواهند بلعید و موجب خروج از رکود خواهد شد.

 
2- وضع تعرفه‌ها و حتی محدودیت‌های تعریف شده معنادار برای واردات محصولاتی که تولید داخلی دارند یا می‌توانند داشته باشند، چرا‌که در غیر این صورت با توجه به رکود حاکم بر صنعت فولاد دنیا و قدرت رقابت رقبای خارجی و تلاش برای بقا فرصت ایجاد شده در پسا تحریم تبدیل به تهدیدی برای فولاد ایران و حتی از دور خارج شدن بخشی از آن خواهد شد؛ در این راستا حداقل دو وظیفه مهم برای شرکت‌های ایرانی مستقر در خارج از کشور به خصوص شرکت مهندسی MME می‌توان قائل شد.

 

1- ایفای نقش پل ارتباطی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در ایران و سوق دادن آنها به سمت زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی همراه با انتقال دانش فنی.

 
2- پشتیبانی از صنایع داخلی برای بهبود و ارتقای شرایط تولید با استفاده از تجارب صنایع جهان و به خصوص اروپا در تولید محصولات کیفی، کاهش مصارف، افزایش ظرفیت‌ها و راندمان، کنترل و بهبود مسائل زیست‌ محیطی و ایمنی برای رقابت‌ پذیری کیفی و اقتصادی محصولات در بازار داخلی و جهان.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه تحلیل و مصاحبه بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "تحلیل و مصاحبه" استیل پدیا