وزیر صنعت، معدن وتجارت:

مواد اولیه تولید از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف هستند

مواد اولیه تولید از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف هستند

رشت - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید و قطعات یدکی از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا