مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد:

تعطیلی ۳ کارگاه معدنی ناایمن از ابتدای امسال در مازندران

تعطیلی ۳ کارگاه معدنی ناایمن از ابتدای امسال در مازندران

گروه معادن - مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ازاجرای سه مورد تعطیلی کارگاههای معدنی نا ایمن از ابتدای سال 97 تا کنون در راستای اجرای ماده 105 قانون کار در استان خبر داد.

به گزارش ماین نیوز، حسن غلامی در اولین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان مازندران اظهار داشت: بمنظور ارتقاء سطح ایمنی و کاهش شدت حوادث ناشی از کار در محیط‌های کارگری، مدیران واحدهای تولیدی باید براساس آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در واحدها، نسبت به بکارگیری مسئولان ایمنی اقدام کنند.

غلامی افزود: تمهیدات ویژه و ضروری جهت بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌های معدنی بصورت فراگیر در راستای اجرای این آیین نامه و حضور دائمی مسئول ایمنی در کارگاه های استان اتخاذ شده است.

وی همکاری و تعامل با بازرسان کار، شناسایی موقعیت‌های خطرآفرین و ارزیابی ریسک در کارگاهها، ثبت آمار حوادث ناشی از کار در کارگاه و اطلاع به بازرسان کار و همچنین نظارت بر نظم و ترتیب و چیدمان مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن در کارگاهها را از جمله وظایف مسئولین ایمنی در کارگاه‌های استان عنوان کرد.

این مسئول بازدید از تونل شماره هشت شرکت معدنی سامان سوادکوه با حضور مدیر کل، برگزاری جلسه کارگروه تخصصی معدن استان،بازدید از تعداد 6 کارگاه معدنی توسط بازرسان کار، اجرایسه مورد ماده 105 قانون کار(تعطیلی کارگاههای معدنی در شهرستان نور) در معادن استان را از اقدامات مهم در حوزه نظارت مستمر بر حسن اجرای دقیقی آیین نامه ایمنی در معادن استان برشمرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از بازدید مستمر از کارگاههای معدنی بصورت فصلی و نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه های مربوطه خبر داد و گفت:ابلاغیه های صادره قبلی در بازدیدها و معرفی جدی و بدون اغماض کارفرمایان متخلف از قانون به مراجع قضایی پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: الزام به تجهیز کلیه معادن ذغالسنگ استان به تهویه مصنوعی در اجرای ماده 391 آیین نامه ایمنی معادن و تاکید و در صورت لزوم اجرای تبصره یک ماده 105 قانون کار « تهویه به روش طبیعی در معادن ذغالسنگ ، معادن گاز دار و معادن گرد ذغالدار ممنوع است .

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تاکید برنظارت اجرای دقیق آیین نامه آموزش کارگران ، کارفرمایان و کار آموزان در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی در کارگاههای معدنی گفت: مقرر شد جلسه آموزش عملی ایمنی معادن با حضور بازرسان کار شهرستانهای معدنی در محل یکی از معادن ذغالسنگ استان تشکیل شود.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا