سرمایه گذاران دربخش تولید مورد حمایت قانونی قرار می گیرند

سرمایه گذاران  دربخش تولید مورد حمایت قانونی قرار می گیرند

کرج-ایرنا- مدیرحقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعلام کرد که وضع قوانین برای حمایت از سرمایه گذاران و تحقق تولید ایرانی و اشتغال پایدار در دستورکار این سازمان قرارگرفته و گام های موثری به همین منظور برداشته شده است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا