معاملات قراضه مجددا بهای بیلت سی آی اس را پایین کشید

معاملات قراضه مجددا بهای بیلت سی آی اس را پایین کشید

با توجه به اوضاع بازار قراضه، تمایلات برای واردات بیلت از منطقه سی آی اس تضعیف شده و سطح معاملات پایین آمده است. سطح عملیاتی برای بیلت این منطقه با ۵ دلار کاهش به ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار در هر تن فوب رسیده است و تنها معاملاتی را در شمال آفریقا به ثبت رسانده است، در حالیکه ترک ها تنها در محدوده ۵۰۵ دلار در هر تن سی اف آر حاضر به خرید هستند.

 

پس از معاملات دیروز، امروز یک محموله جدید در بازار قراضه وارداتی ترکیه خریداری شد که بهای این نهاده تولید را باز هم کاهش داد. در این معامله یک محموله قراضه کانادایی متشکل از ۲۵ هزار تن قراضه ۹۰ درصد و ۲۵ هزار تن قراضه شرد برای تحویل آگوست به قیمت میانگین ۳۵۰/۵ دلار در هر تن سی اف آر خریداری شد. با توجه به این قیمت، برآورد بهای قراضه ۸۰ درصد وارداتی ترکیه طبق انتظار خریداران به ۳۴۰/۵ دلار در هر تن سی اف آر رسید که ۳ دلار کاهش را نسبت به سطوح قبلی نشان می دهد.
خریداران ترک با توجه به شرایط فعلی بازار میلگرد، خواهان دستیابی به قیمت های زیر ۳۴۰ دلار از آمریکا و اروپا هستند. این در حالیست که هنوز نیاز قراضه آگوست فولادسازان ترک تامین نشده است.
با توجه به اوضاع بازار قراضه، تمایلات برای واردات بیلت از منطقه سی آی اس تضعیف شده و سطح معاملات پایین آمده است. سطح عملیاتی برای بیلت این منطقه با ۵ دلار کاهش به ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار در هر تن فوب رسیده است و تنها معاملاتی را در شمال آفریقا به ثبت رسانده است، در حالیکه ترک ها تنها در محدوده ۵۰۵ دلار در هر تن سی اف آر حاضر به خرید هستند.  
قیمتهای بیلت از سوی ایران نیز در محدوده ۴۹۰ تا ۴۹۵ دلار در هر تن فوب شنیده می‌شوند، اگرچه هیچکدام از شرکتها در این محدوده معامله‌ای را به ثبت نرسانده‌اند. بنا بر اطلاعات منابع پلنر، فولاد خوزستان هفته گذشته یک محموله را به مقصد امارات به قیمت ۵۰۰ دلار در هر تن فوب به فروش رسانده است، اما در هفته جدید هنوز معاملاتی شنیده نشده است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا