معاون وزیر صنعت:

بازار صادراتی فرش را از تمرکز چند کشور خارج می کنیم

بازار صادراتی فرش را از تمرکز چند کشور خارج می کنیم

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تحریم های آمریکا و از دست دادن بازار صادراتی این کشور و امارات متحده عربی، می توانیم بر سایر بازارها از جمله آلمان، روسیه، ژاپن و حتی عمان و کویت متمرکز شویم.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا