مشاور وزیر صنعت:

دولت برای اشتغال زایی با تمام توان کار می کند

دولت برای اشتغال زایی با تمام توان کار می کند

بندرعباس - مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور متعلق به مردم است و هیات دولت و شخص رییس جمهوری برای کمک به صنعت و ایجاد فرصت های شغلی با تمام توان و قدرت کارها را دنبال می کنند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا