مابه التفاوت گرانفروشی تلفن همراه بازگردانده می شود

مابه التفاوت گرانفروشی تلفن همراه بازگردانده می شود

ایرنا ـ تهران ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از انجام فراخوان برای بازگرداندن مابه التفاوت گرانفروشی گوشی های تلفن همراه به مشتریان که طی روزهای اخیر انجام شده بود، خبر داد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا