رایزنی مدیر عامل گل گهر با دکتر ظریف در اتریش

رایزنی مدیر عامل گل گهر با دکتر ظریف در اتریش

گروه معادن >سنگ آهن - این گفت و گو در جهت تسهیل فاینانس اوبربانک انجام شدناصر تقی زاده مدیر عامل گل گهر در جریان سفر رییس جمهور به وین (اتریش)، رایزنی با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه انجام داد. این رایزنی با هدف رفع موانعی است که اخیر بر سر راه جذب فاینانس ٩٠٠ میلیون یورویی اوبر بانک اتریش ایجاد شده است...

به گزارش ماین نیوز، ناصر تقی زاده مدیر عامل گل گهر در جریان سفر رییس جمهور به وین (اتریش)، رایزنی با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه انجام داد. این رایزنی با هدف رفع موانعی است که اخیر بر سر راه جذب فاینانس 900 میلیون یورویی اوبر بانک اتریش ایجاد شده است.

البته پیشتر اشتفان شولز سفیر این کشور در تهران، با حضور در سایت پروژه فولادسازی گل گهر و گفت و گو با مدیران آن شرکت، تاید کرده بود که این پروژه و تامین مالی آن مورد توجه و حمایت دولت متبوع خود قرار دارد. آن اقدام آقای سفیر به نوعی دلگرمی نزد مدیران و سهامداران این غول معدنی ایران ایجاد کرد.

شولز گفته بود: راه طولانی را نه تنها برای اهمیت پروژه شرکت اتریشی پرایمتالز آمده ام، بلکه در نظر دارم این پیام را منتقل کنم که پروژه فوق مشمول بالاترین توجهات دولت اتریش است. این دیدار فرصتی برای دیدن پروژه ای فراهم کرد که آماده اجرا است .
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا