بازگشایی و توقف چند نماد معاملاتی

بازگشایی و توقف چند نماد معاملاتی

نماد معاملاتی شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌‌(فملی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف شد. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد .

 

 

نماد معاملاتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ)،با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

بر اساس گزارش مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی شرکت سیمان هگمتان(سهگمت)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضاءهیئت مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله است .

همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

بر اساس این گزارش، نماد معاملاتی شرکت های داروسازی امین(دامین)،گروه دارویی سبحان(دسبحا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،رینگ سازی مشهد(خرینگ)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و حق تقدم شرکت الکتریک خودرو شرق(خشرقح)با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله اند

نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت های شیشه همدان(کهداح)،ایران مرینوس(نمرینوح)و سرمایه گذاری نیرو(ونیروح) باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله اند .

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سایپا دیزل(خکاوه)،ایران ترانسفو(بترانس)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی،حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصناح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

نماد معاملاتی شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌‌(فملی1) نیز با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف شد. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد .

همچنین نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی‌شیراز(شیراز1)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف شد. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا