کنسرسیومی برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در هرمزگان

کنسرسیومی برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در هرمزگان

دنیای معدن -یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه فولاد برای دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، ایجاد واحدهای فولاد در کنار سواحل خلیج‌فارس است که نخستین اقدام در این راستا، برنامه‌ریزی برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان است. از این‌رو کنسرسیوم مشترکی برای این میزان تولید تشکیل شده است. سرمایهگذاری فولاد مبارکه، گلگهر و صندوق بازنشستگی کشور به گزارش دنیای معدن، درباره تحقق تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان، استاندار هرمزگان گفت: برای تحقق هدف تولید ۱۰میلیون تن فولاد در هرمزگان، کنسرسیوم مشترکی متشکل از ۳شرکت فولادسازی در استان هرمزگان تشکیل میشود. مهر نوشت، فریدون همتی با اشاره به دیدار خود با مدیر هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) عنوان کرد: در این نشست برای تحقق تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در هرمزگان مذاکره و برنامهریزی شد. وی ادامه داد: برای رفع مشکل محدودیت زمین به منظور رسیدن به هدف تولید ۱۰ میلیون تن فولاد، مقرر شد شرکتهای صبای خلیجفارس، فولاد هرمزگان و فولاد قشم، مجموعه جدیدی تشکیل دهند و بهطور مشترک برای تولید ۱۰ میلیون تن به عنوان یک کنسرسیوم برنامهریزی کنند. استاندار هرمزگان افزود: با توجه به توانمندی فولاد مبارکه، گلگهر و صندوق بازنشستگی کشور که این واحدهای فولادسازی متعلق به آنها هستند، به سرعت برای رسیدن به تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان اقدام خواهد شد. کنسرسیومی برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در جنوب درباره چگونگی اجرایی شدن ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان، مدیرعامل فولاد هرمزگان اظهار کرد: قرار است فولاد هرمزگان به علاوه فولاد صبای خلیجفارس و فولاد قشم با توجه به امکاناتی که دارند با یکدیگر برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان (با توجه به نیاز کشور و اولویتهایی که در این زمینه وجود دارد) برنامهریزی کنند تا بتوانند در منطقه ویژه خلیجفارس این طرح را اجرایی کنند. فرزاد ارزانی در پاسخ به این پرسش که با همین واحدهای موجود به ۱۰ میلیون تن خواهیم رسید یا درصدد تاسیس واحدهای جدید نیز هستید، گفت: برای رسیدن به ۱۰ میلیون تن در استان هرمزگان باید واحدهای جدیدی را تاسیس و راهاندازی کرد. مدیرعامل فولاد هرمزگان در ادامه توضیح داد: با توجه به نیاز کشور، واحدهای جدیدی در راستای تامین آهن اسفنجی، واحد فولادسازی، بیلتسازی، شمش و ورق گرم ایجاد و تاسیس خواهند شد. ارزانی در پاسخ به این پرسش که تولید چه نوع محصولاتی در زنجیره فولاد استان هرمزگان مورد تاکید است، عنوان کرد: این موضوع بستگی به نیاز کشور دارد و در بررسیهایی که به عمل خواهد آمد مشخص خواهد شد بر ایجاد چه کارخانههایی باید تاکید شود. وی در ادامه با اشاره به مزیتهای تولید فولاد در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی استان هرمزگان به دریا، این مزیت وجود دارد که با تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در این استان علاوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات آن نیز به سادگی وجود داشته باشد. از این رو باید از این امکان استفاده کرد و صادرات را از این مکان انجام داد. مدیرعامل فولاد هرمزگان همچنین در پاسخ به این پرسش که تولید ۱۰ میلیون تن فولاد تا چه اندازه میتواند برای استان هرمزگان سبب تحول اقتصادی شود، گفت: ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان در حقیقت میتواند یک فرصت و امکان برای اقتصاد این استان فراهم کند و سبب ایجاد صنایع بالادستی و پاییندستی در استان خواهد شد که به یقین سبب اشتغالزایی بالا در این زمینه میشود. فاینانس با ایتالیا ارزانی در ادامه با اشاره به تولید فولاد هرمزگان عنوان کرد: واحد فولاد هرمزگان درحالحاضر۱/۵ میلیون تن تولید دارد اما قرارداد فاینانسی با ایتالیاییها برای ارتقای ظرفیت فولاد هرمزگان در دست اقدام داریم که مراحل پایانی آن در حال انجام است. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برای تامین سرمایه ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان چه برنامههایی در دست اقدام است، گفت: برای تامین سرمایه آن قدری زود است. البته با توجه به فضای سیاسی و خروج امریکا از برجام امیدواریم فضا شفاف و روشنتر شود تا بتوانیم برای سرمایهگذاری آن تصمیمگیری کنیم اما بهطور مسلم، این طرحها نیاز به سرمایهگذاری دارند و این سرمایهگذاری هم میتواند توسط بخش داخلی و هم بخش خارجی انجام شود. هر دوی این گزینهها باید مطرح باشند تا پروژه را به پیش ببرند چراکه یک پنجم از تولید ۵۵ میلیون تن فولاد که در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است باید به وسیله استان هرمزگان تامین شود. کمآبی، فولادسازی را به سمت جنوب کشانده همچنین حسین هاشمی، نماینده شهرستان بندرعباس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن هدف ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان، اظهار کرد: اگر واحدهای فولادی که در مرکز ایران ایجاد شدهاند را در نظر بگیرید، درخواهید یافت این واحدها با مشکل کمآبی روبهرو هستند. از این رو سیاست برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد این است که واحدهای فولادسازی به سمت سواحل خلیجفارس و دریای جنوب کشیده شوند. هاشمی در ادامه توضیح داد: یکی از برنامههای تولید فولاد در کنار سواحل خلیجفارس، تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان است که قرار است این واحدها در مجتمع اقتصادی صنعتی و فلزی تاسیس شوند. در این راستا تصمیم گرفته شده که بخش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر واحد فولاد هرمزگان(یکی از زیرمجموعههای شرکت فولاد مبارکه) و همچنین فولاد صبا و فولاد خلیجفارس توسعه پیدا کنند. این واحدها در حال برنامهریزی برای توسعه هستند. وی در ادامه، با توجه به این موضوع که تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان سبب رشد اقتصادی استان خواهد شد، گفت: به یقین توسعه واحدهای فولادی میتواند سبب رشد اقتصادی استان هرمزگان شود چراکه سبب ارزآوری و اشتغالزایی در این منطقه میشود. از این رو مدیریت اجرایی و نمایندگان استان از این طرح استقبال کردهاند. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که بخش بیشتری از تولید ۱۰ میلیون تن فولاد باید به صادرات اختصاص یابد. تا چه اندازه اسکلههای تخصصی برای این منظور در نظر گرفته شدهاند گفت: در راستای ایجاد اسکلههای اختصاصی، چند شرکت فولادی و معدنی از جمله فولاد مبارکه، گلگهر سیرجان، سرمایهگذاری امید و چند شرکت دیگر، یک شرکت جدید به نام جاده، ریل و دریا راهاندازی کردهاند که بخشی از این شرکت در زمینه دریا فعالیت میکند و نخستین درخواست آنها ایجاد اسکله اختصاصی برای صادرات مواد معدنی و فلزات است. در این راستا جلسههایی با سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شده و بودجههایی را نیز در نظر گرفتهایم تا بتوانیم اسکله تخصصی بسازیم. مکانیابی آن نیز انجام شده و در یکی دو سال آینده عملیاتی میشود.

سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه، گل‌گهر و صندوق بازنشستگی کشور

به گزارش دنیای معدن، درباره تحقق تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان، استاندار هرمزگان گفت: برای تحقق هدف تولید ۱۰میلیون تن فولاد در هرمزگان، کنسرسیوم مشترکی متشکل از ۳شرکت فولادسازی در استان هرمزگان تشکیل می‌شود. مهر نوشت، فریدون همتی با اشاره به دیدار خود با مدیر هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) عنوان کرد: در این نشست برای تحقق تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در هرمزگان مذاکره و برنامه‌ریزی شد. وی ادامه داد: برای رفع مشکل محدودیت زمین به منظور رسیدن به هدف تولید ۱۰ میلیون تن فولاد، مقرر شد شرکت‌های صبای خلیج‌فارس، فولاد هرمزگان و فولاد قشم، مجموعه جدیدی تشکیل دهند و به‌طور مشترک برای تولید ۱۰ میلیون تن به عنوان یک کنسرسیوم برنامه‌ریزی کنند. استاندار هرمزگان افزود: با توجه به توانمندی فولاد مبارکه، گل‌گهر و صندوق بازنشستگی کشور که این واحدهای فولادسازی متعلق به آنها هستند، به سرعت برای رسیدن به تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان اقدام خواهد شد.

کنسرسیومی برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در جنوب

درباره چگونگی اجرایی شدن ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان، مدیرعامل فولاد هرمزگان  اظهار کرد: قرار است فولاد هرمزگان به علاوه فولاد صبای خلیج‌فارس و فولاد قشم با توجه به امکاناتی که دارند با یکدیگر برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان (با توجه به نیاز کشور و اولویت‌هایی که در این زمینه وجود دارد) برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند در منطقه ویژه خلیج‌فارس این طرح را اجرایی کنند. فرزاد ارزانی در پاسخ به این پرسش که با همین واحدهای موجود به ۱۰ میلیون تن خواهیم رسید یا درصدد تاسیس واحدهای جدید نیز هستید، گفت: برای رسیدن به ۱۰ میلیون تن در استان هرمزگان باید واحدهای جدیدی را تاسیس و راه‌اندازی کرد. مدیرعامل فولاد هرمزگان در ادامه توضیح داد: با توجه به نیاز کشور، واحدهای جدیدی در راستای تامین آهن اسفنجی، واحد فولادسازی، بیلت‌سازی، شمش و ورق گرم ایجاد و تاسیس خواهند شد. ارزانی در پاسخ به این پرسش که تولید چه نوع محصولاتی در زنجیره فولاد استان هرمزگان مورد تاکید است، عنوان کرد: این موضوع بستگی به نیاز کشور دارد و در بررسی‌هایی که به عمل خواهد آمد مشخص خواهد شد بر ایجاد چه کارخانه‌هایی باید تاکید شود. وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های تولید فولاد در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی استان هرمزگان به دریا، این مزیت وجود دارد که با تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در این استان علاوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات آن نیز به سادگی وجود داشته باشد. از این رو باید از این امکان استفاده کرد و صادرات را از این مکان انجام داد.
مدیرعامل فولاد هرمزگان همچنین در پاسخ به این پرسش که تولید ۱۰ میلیون تن فولاد تا چه اندازه می‌تواند برای استان هرمزگان سبب تحول اقتصادی شود، گفت: ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان در حقیقت می‌تواند یک فرصت و امکان برای اقتصاد این استان فراهم کند و سبب ایجاد صنایع بالادستی و پایین‌دستی در استان خواهد شد که به یقین سبب اشتغالزایی بالا در این زمینه می‌شود.

فاینانس با ایتالیا

ارزانی در ادامه با اشاره به تولید فولاد هرمزگان عنوان کرد: واحد فولاد هرمزگان درحال‌حاضر ۱/۵ میلیون تن تولید دارد اما قرارداد فاینانسی با ایتالیایی‌ها برای ارتقای ظرفیت فولاد هرمزگان در دست اقدام داریم که مراحل پایانی آن در حال انجام است. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برای تامین سرمایه ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان چه برنامه‌هایی در دست اقدام است، گفت: برای تامین سرمایه آن قدری زود است. البته با توجه به فضای سیاسی و خروج امریکا از برجام امیدواریم فضا شفاف و روشن‌تر شود تا بتوانیم برای سرمایه‌گذاری آن تصمیم‌گیری کنیم اما به‌طور مسلم، این طرح‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و این سرمایه‌گذاری هم می‌تواند توسط بخش داخلی و هم بخش خارجی انجام شود. هر دوی این گزینه‌ها باید مطرح باشند تا پروژه را به پیش ببرند چراکه یک پنجم از تولید ۵۵ میلیون تن فولاد که در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است باید به وسیله استان هرمزگان تامین شود.

کم‌آبی، فولادسازی را به سمت جنوب کشانده

همچنین حسین هاشمی، نماینده شهرستان بندرعباس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن هدف ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان، اظهار کرد: اگر واحدهای فولادی که در مرکز ایران ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید، درخواهید یافت این واحدها با مشکل کم‌آبی رو‌به‌رو هستند. از این رو سیاست‌ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد این است که واحدهای فولادسازی به سمت سواحل خلیج‌فارس و دریای جنوب کشیده شوند. هاشمی در ادامه توضیح داد: یکی از برنامه‌های تولید فولاد در کنار سواحل خلیج‌فارس، تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان است که قرار است این واحدها در مجتمع اقتصادی صنعتی و فلزی تاسیس شوند. در این راستا تصمیم گرفته شده که بخش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر واحد فولاد هرمزگان(یکی از زیرمجموعه‌های شرکت فولاد مبارکه) و همچنین فولاد صبا و فولاد خلیج‌فارس توسعه پیدا کنند. این واحدها در حال برنامه‌ریزی برای توسعه هستند. وی در ادامه، با توجه به این موضوع که تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان سبب رشد اقتصادی استان خواهد شد، گفت: به یقین توسعه واحدهای فولادی می‌تواند سبب رشد اقتصادی استان هرمزگان شود چراکه سبب ارزآوری و اشتغالزایی در این منطقه می‌شود. از این رو مدیریت اجرایی و نمایندگان استان از این طرح استقبال کرده‌اند. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «بخش بیشتری از تولید ۱۰ میلیون تن فولاد باید به صادرات اختصاص یابد. تا چه اندازه اسکله‌های تخصصی برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند» گفت: در راستای ایجاد اسکله‌های اختصاصی، چند شرکت فولادی و معدنی از جمله فولاد مبارکه، گل‌گهر سیرجان، سرمایه‌گذاری امید و چند شرکت دیگر، یک شرکت جدید به نام «جاده، ریل و دریا» راه‌اندازی کرده‌اند که بخشی از این شرکت در زمینه دریا فعالیت می‌کند و نخستین درخواست آنها ایجاد اسکله اختصاصی برای صادرات مواد معدنی و فلزات است. در این راستا جلسه‌هایی با سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شده و بودجه‌هایی را نیز در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم اسکله تخصصی بسازیم. مکان‌یابی آن نیز انجام شده و در یکی دو سال آینده عملیاتی می‌شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا