افزایش قیمت فولاد آلیاژی تداوم ندارد / مسیر تخصیص ارز به صنایع روان شود

افزایش قیمت فولاد آلیاژی تداوم ندارد / مسیر تخصیص ارز به صنایع روان شود

دنیای معدن - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: افزایش قیمت فولاد آلیاژی تداوم ندارد و در شرایطی که به لحاظ روانی و عملکرد سامانه تخصیصی ارز از سوی بانک مرکزی به تعادل و ثبات برسیم قیمت ها کاهش پیدا می کنند.

رمضانعلی سبحانی فر، در خصوص دلایل افزایش 49 درصدی فولاد آلیاژی و تاثیر آن بر تولیدات صنایع دیگر، اظهار داشت: بخشی از وضعیت بازار و افزایش قیمت ها ناشی از بار روانی است، با توجه به شرایط به وجود آمده، بحث خروج آمریکا از برجام اثرات روانی به تولیدکنندگان و جامعه القاء کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی دیگر از افزایش قیمت ها به دلیل عدم روان بودن شیوه و فرمول تخصیص ارز در سامانه نیما است، گفت: مشکلات خاصی در زمینه سامانه، اطلاعاتی که در سامانه قرار می گیرد و نحوه کارکردی که باید سامانه داشته باشد، وجود دارد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به نظر می رسد این فرآیندها برای بسیاری از افراد شفاف نیست، لذا در این زمینه تاخیری به وجود آمده و باید این مسیر روان تر شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه این عوامل تاثیر گذار بوده بر اینکه تولیدکننده تواقفی در تامین مواد اولیه داشته باشد و نکته بعدی تامین ارز مورد نیاز برای تولیدکنندگان است، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت فولاد آلیاژی تداوم ندارد و در شرایطی که به لحاظ روانی و عملکرد سامانه تخصیصی ارز از سوی بانک مرکزی به تعادل و ثبات برسیم قیمت ها کاهش پیدا می کنند./

پایان پیام

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا