سنگ آهن در مدار اقتصاد کشور

سنگ آهن در مدار اقتصاد کشور

دنیای معدن - سینا سلیمانی ، مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور تامین سرمایه گذاری نوین اظهار داشت: در سال 96 بیش از 25 میلیون تن کنستانتره و بیش از 20 میلیون تن گندله در سطح کشور تولید شده است که بخش عمده این تولیدات به تامین نیاز داخلی تخصیص می یابد.

شرکت های سنگ آهنی در سال 1396 عملکرد مطلوبی از خود به نمایش گذاشتند که بنظر می رسد این وضعیت در سال 1397 نیز تداوم یابد. در شرایط کنونی ، این موضوع موجب افزایش جذابیت این شرکت ها است.

به گزارش دنیای معدن، سینا سلیمانی، مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور تامین سرمایه گذاری نوین با بیان مطالب فوق اظهار داشت: در سال 96 بیش از 25 میلیون تن کنستانتره و بیش از 20 میلیون تن گندله در سطح کشور تولید شده است که بخش عمده این تولیدات به تامین نیاز داخلی اختصاص دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر فرمول نرخ گذاری این محصولات بر اساس درصد مشخصی از شمش فولاد است. با توجه به روند رو به رشد بهای فولاد در سال گذشته و ثبات قیمتی آن تا به امروز، نرخ فروش کنستانتره و گندله نیز با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

رشد نرخ فروش کنستانتره و گندله

سلیمانی در خصوص اثرات افزایش نرخ فروش این محصولات گفت: افزایش نرخ فروش کنستانتره و گندله منجر به شکوفایی و جهش سودآوری شرکت های فعال در این حوزه شده است، بطوری که میانگین نرخ فروش کنستانتره داخلی و صادراتی در سال 1396 معادل 2 میلیون و 250 هزار ریال به ازای هر تن بود، با این وجود این رقم در انتهای سال مزبور با افزایش 17درصدی به 2 میلیون و 650 هزار تومان رسیده است و این روند در دو ماه نخست سال 1397 نیز بهبود یافته و به 3 میلیون ریال بر هر تن دست یافته است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور تامین سرمایه گذاری نوین همچنین عنوان کرد: مسیر بهبود نرخ فروش محصولات در مورد گندله نیز صادق بوده است، بطوری که میانگین نرخ فروش گندله در سال گذشته معادل 3 میلیون و 700 هزار ریال بوده است ، در حالی که نرخ فروش گندله در انتهای سال 1396 و سپس در دو ماه ابتدایی سال 1397 به 4 میلیون و 900 هزار ریال دست یافته است.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: افزایش قابل توجه بهای کنستانتره و گندله ناشی از افزایش بهای فولاد و همچنین افزایش نرخ ارز بوده است که بطور غیر مستقیم بر سودآوری شرکت های سنگ آهنی تاثیر گذاشته است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور تامین سرمایه گذاری نوین دلایل افزایش تقاضا را نیز اینطور بیان کرد: دلیل رشد میزان مصرف کنستانتره و گندله به دلیل افزایش ظرفیت واحد های فولاد و آهن اسفنجی و همچنین راه اندازی واحد های جدید تولیدی در سال 1396 و 1397 بوده است، این موضوع در کنار افزایش نرخ فروش محصولات ، موجب افزایش شتاب رشد سودآوری و ثبات در عملکرد این شرکت ها شده است.

سلیمانی گفت: این موضوع موجب افزایش ارزش افزوده محصولات از طریق انتقال گندله و کنستانتره تولیدی به واحد های آهن اسفنجی و فولاد می شود. در همین راستا شرکت چادرملو موفق به تکمیل واحد فولاد سازی خود به ظرفیت عملی 800 هزار تن در سال 1397 شد که پیش بینی می شود تولید واقعی این واحد در سال 1397 به یک میلیون تن برسد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور تامین سرمایه گذاری نوین در ادامه گفت: اجرای و توسعه طرح های سنگ آهنی ها، از یک سو موجب افزایش سودآوری این شرکت ها خواهد شد ، اما از سوی دیگر ، به دلیل تامین نیاز واحد های فولاد سازی این مجتمع های تولیدی ، سطح فروش خارج از مجتمع این شرکت ها کاهش خواهد یافت و در صورتی که ظرفیت تولید کنستانتره و گندله این شرکت ها متناسب به نیاز مصرفی فولاد سازان افزایش نیابد، تعدادی از فولاد سازانی که گندله مصرفی خود را از طریق این شرکت ها تامین می کردند با معضل تامین مواد اولیه خود رو به رو شوند.

وی افزود: با توجه به طرح جامع تولید 55 میلیون تن فولاد در چشم انداز 1404 ، فولاد سازان داخلی نیازمند 80 میلیون تن گندله و بیش از 84 میلیون تن کنستانتره جهت تولید گندله هستند که با توجه به سطح تولید فعلی ، دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند افزایش قابل توجه سطح سرمایه گذاری در این بخش است.

این کارشناس ورود این محصولات به بورس کالا را اهرم جذابیت برای سرمایه گذاران دانست و گفت: یکی از مواردی که می تواند موجب افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران در این بخش باشد ، ورود این محصولات به بورس کالا و آزاد سازی نرخ فروش محصولات است.

وی در توضیح این موضوع گفت: در سال اخیر سنگ آهن در بورس کالا پذیرش شد اما سفارشات خرید و فروش در بورس کالا ثبت نشد. با این وجود بنظر میرسد این امر در سال جاری محقق شود، که موجب افزایش شفافیت و حساسیت نرخ این محصولات نسبت به نوسانات قیمتی این محصولات می شود.

سلیمانی در ادامه گفت: فراهم شدن بازارهای هدف صادراتی و افزایش سطح صادرات محصولات فولادی نیز موجب افزایش مصرف گندله و سنگ آهن شده است. اما با تداوم این روند ، عملا ادامه برداشت از معادن با دسترسی سهل و کم هزینه تر ممکن نخواهد بود و شرکت های سنگ آهنی ملزم خواهند شد تا با جایگزینی تکنولوژیکی و ورود تکنولوژی و تجهیزات فنی به روز ، اقدام به بهره برداری و تجهیز معادن جدید شوند.

تامین مالی های موثر برای دو شرکت معدنی

مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور تامین سرمایه گذاری نوین در خصوص تامین مالی نیز گفت: خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است که یکی از این اقدامات ، فایننس طرح های توسعه از طریق بانک های اروپایی نظیر بانک های اتریش است. لذا بنظر می رسد در شرایطی که تنش های بین المللی مانع از ارتباط این شرکت ها با منابع فرا مرزی نشود ، ساختار فعالیت شرکت های سنگ آهنی نیز طی سال جاری و سال آتی دست خوش تحولات قابل توجهی خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر ، با توجه به نرخ 20 تا 23 میلیون ریالی شمش فولاد ، چشم انداز سودآوری شرکت های سنگ آهنی در سال 1397 روشن است و با توجه به حاشیه سود فولاد و آهن اسفنجی تولیدی در واحد های تولیدی این مجتمع ها و دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید ، روند سودآوری این شرکت ها در ادامه بیش از پیش بهبود خواهد یافت .

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا