مدال زرین روابط عمومی به دکتر سبحانی تعلق گرفت

مدال زرین روابط عمومی به دکتر سبحانی تعلق گرفت

دنیای معدن - در مراسم هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت، مدال زرین روابط عمومی به دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان اعطا شد و وی به عنوان مدیر نمونه حامی روابط عمومی در حوزه صنعت انتخاب شد.

در هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت؛مدال زرین روابط عمومی به دکتر سبحانی تعلق گرفت

در مراسم هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت، مدال زرین روابط عمومی به دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان اعطا شد و وی به عنوان مدیر نمونه حامی روابط عمومی در حوزه صنعت انتخاب شد.

به گزارش دنیای معدن ، هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت با موضوع اصلی «روابط عمومی و مدیریت شهرت» در تاریخ 23 اردیبهشت در هتل المپیک تهران برگزار شد مدیرعامل فولاد مبارکه مدیر نمونه حامی روابط عمومی شناخته شد و از وی با اعطا مدال زرین و لوح تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، سیدغلامرضا کاظمی دینان، رئیس شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی پیش از این از پایان بررسی سوابق و انتخاب ششمین مدیر برتر حامی روابط عمومی و صنعت در کمیته علمی هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت خبر داد و گفت: در ارزیابی سوابق و بررسی عملکرد شرکت های مختلف، شرکت فولاد مبارکه اصفهان موفق شد بالاترین امتیاز از شاخص های مورد نظر در زمینه انتخاب مدیر نمونه حامی روابط عمومی در حوزه صنعت را به دست آورد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا