تأکید مدیرعامل فولاد مبارکه بر تنوع و توسعۀ محصولات

تأکید مدیرعامل فولاد مبارکه بر تنوع و توسعۀ محصولات

گروه صنایع معدنی >فولاد - جلسۀ کمیتۀ مدیریت فولاد مبارکه با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران فولاد مبارکه روز شنبه ۱۵ اردیبهشتماه برگزار شد و طی آن دکتر سبحانی پس از استماع گزارشهای معاونان و مدیران نواحی شرکت، ضمن قدردانی از رکوردهای کسبشده در فروردینماه، روند روبهرشد ارتقای ایمنی در شرکت را ارزشمند دانست و بر توجه بیشتر به مباحث ایمنی، آمادهسازی و پشتیبانی خطوط تولید برای توسعۀ سبد محصولات فولاد مبارکه و دستیابی به اهداف سالانۀ شرکت تأکید کرد.

به گزارش ماین نیوز، دکتر سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات فولاد مبارکه در احیای زایندهرود بهعنوان یکی از اقدامات ماندگار و ارزشمند این شرکت یاد و تصریح کرد: بهعنوان یک شهروند وظیفه داریم با ارائۀ پروژهها و طرحهای مختلف در حفظ منابع آبی و استفادۀ بهینه از آن همت گماریم.

وی در ادامه از پیشبینی و ارائۀ راهکارهای مناسب برای پشتیبانی خطوط تولید بهعنوان یکی از مهمترین اصول موفقیت و پایداری سازمان یاد کرد و گفت: پیش از اینکه موضوعات مختلف به گلوگاه تبدیل شود، باید برای آنها راهکارهای مناسبی داشته باشیم.

مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اهمیت تولید محصولات کیفی با ارزشافزودۀ بالا تصریح کرد: باید بر کیفیت مواد و تجهیزات ورودی شرکت نیز نظارت بیشتری صورت گیرد تا مواد اولیۀ باکیفیت در اختیار خطوط تولید قرار گیرد.

در ابتدای این جلسه گزارش پیگیری اقدامات کمیتۀ مدیریت اعم از تولید گندلۀ سنگان براساس برنامه، تسریع در اجرای پروژههای توسعۀ ۲/۷ میلیون تن، شناسایی و اجرای اقدامات ضروری در مدیریت آب، برنامهریزی جهت تامین قطعات یدکی در توسعههای اخیر، انجام پروژههای تحقیقاتی جهت شناسایی و جایگزینی مواد وارداتی با مواد تولید داخل و... از سوی دبیر کمیته مطرح شد.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا