قصد ما در مجلس گیر دادن به شما نیست

قصد ما در مجلس گیر دادن به شما نیست

گروه معادن - مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس ایران:ما در مجلس ننشستیم که به شما گیر بدهیم ولی باید اطلاعات درست در اختیار ما باشد تا بتوانیم تصمیم‌گیری درست کنیم.

به گزارش ماین نیوز، مسعود پزشکیان اظهار داشت : مهمترین مشکل در کشور ما تصمیم‌گیری براساس داده‌های اشتباه یا ناقص است.

هدف ما در مجلس حمایت از بخش معدن است.

معدنی‌ها برای ما نقشه راه درست کنند و ما براساس همین نقشه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا