شروع نهضت فراوری در معادن کوچک و متوسط

شروع نهضت فراوری در معادن کوچک و متوسط

گروه معادن >سنگ آهن - فرزانه معصومی عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت :شروع نهضت فراوری در معادن کوچک و متوسط را اعلام می‌کنیم و در همین راستا خواستار اجرای مشوق‌های تامین مالی برای موفقیت این نهضت هستیم.

به گزارش ماین نیوز، فرزانه معصومی افزود:نماینده‌ای از انجمن سنگ آهن در جلسات تصمیم‌گیری مربوط به این حوزه حضور داشته باشد.

هرگونه تصمیم‌گیری برای فولادسازان بدون در نظر گرفتن شرایط معدنکاران شکننده و نادرست خواهد بود.

شروع نهضت فراوری در معادن کوچک و متوسط را اعلام می‌کنیم و در همین راستا خواستار اجرای مشوق‌های تامین مالی برای موفقیت این نهضت هستیم.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا