تولید فولاد ژاپن رو به بالا

تولید فولاد ژاپن رو به بالا

دنیای معدن - آخرین آمار نشان می دهد تولید فولاد خام ژاپن در سه ماه پایانی سال 2015 نسبت به سه ماه دوم 1.5 درصد بهبود خواهد داشت ولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 3.4 درصد را تجربه خواهد نمود.    پیش بینی شده 23 میلیون و 140 هزار تن فولاد خام در فصل پایانی سال در این کشور تولید شود که 14 میلیون و 940 هزار تن برای بازار داخلی خواهد بود و 8 میلیون و 200 هزار تن به بازار صادرات عرضه می گردد.       

پیش بینی شده 23 میلیون و 140 هزار تن فولاد خام در فصل پایانی سال در این کشور تولید شود که 14 میلیون و 940 هزار تن برای بازار داخلی خواهد بود و 8 میلیون و 200 هزار تن به بازار صادرات عرضه می گردد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا