قيمت مقاطع فولادي توليدكنندگان بخش خصوصي

بازار فولاد همچنان در ركود

بازار فولاد همچنان در ركود

گروه صنایع معدنی >فولاد - براي دومين روز متوالي در هفته جاري، بازار غير رسمي فولاد در رکود به سر مي برد و اغلب فولادسازان خصوصي توليدات خود را بدون تغيير قيمت پيشنهاد دادند.

به گزارش ماین نیوز، در معاملات روز گذشته، درپاد تبريز کاهش 5 توماني نرخ در هر کيلو از مقاطع خود داشت.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا