معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس عنوان کرد:

فاینکس 2018 فرصتی برای سرمایه گذاران

فاینکس 2018 فرصتی برای سرمایه گذاران

حسینی مقدم با اشاره به حضور نهادهای مالی در فاینکس 2018 گفت: ارکان بازار مالی می توانند ضمن معرفی خدمات خود به بخش های مختلف اقتصادی از طریق اشکال متنوع، مدیران را با یک نسخه مناسب در فضای کاملا کارشناسی تامین مالی مانند بازار سرمایه آشنا کنند.


معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس گفت: سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز می توانند با حضور در نمایشگاه با ابزار و نهادهای مالی که شرکت ها در نمایشگاه معرفی می کنند آشنا شوند و در نهایت با انتخاب سطح ریسک مشخص، یکی از ابزارها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، روح الله حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس با اشاره به نقش ارکان بازار مالی در جهت دهی سرمایه های مردم گفت: در حال حاضر وضعیت نقدینگی در ایران به سطحی رسیده که بسیاری از تحلیل گران و اقتصاددانان معتقدند در صورت عدم تجهیز نقدینگی به شکل درست و نظامند و نیز عدم ورود آن به بخش واقعی اقتصاد، سرمایه ها وارد دیگر بازارها شده و به طور قطع آثار زیانباری را به سطح کلان اقتصاد وارد خواهند کرد که در نهایت هیچ کمکی را نمی تواند با خود برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
وی به مسائلی که باید در تجهیز پس انداز و نیز نقدینگی مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران باید بتوانند با استفاده از ابزار مالی متنوع و سطح درجه ریسک به دنبال بازدهی باشند، بدین معنا که صاحب پس انداز با پذیرش سطح ریسک مناسب باید قادر به کسب بازدهی معقول و متناسب باشد.

حسینی مقدم اظهار داشت: در صورتی که شاهد چنین اتفاقاتی در ارکان بازارمالی نباشیم به طور حتم وعده وعیدهایی که از سوی نهادهای غیرنظامند و غیرمجاز صورت می گیرد باعث می شود تا سرمایه گذاران به بهانه دریافت 2 درصد سود بیشتر سرمایه های خود را وارد این موسسات کنند بنابراین نتیجه ای که حاصل می شود بسیار بدتر از چیزی خواهد شد که طی یکی دو سال اخیر، اخبار آن در رسانه ها منتشر شد.

معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس با بیان اینکه بازارهای مالی باید قادر به ایجاد ابزارهای مالی متناسب با هر پس انداز یا سرمایه گذاری از طریق ایجاد ارکان ونهادهای مناسب باشند، گفت: با توجه به آشنایی بسیاری از سرمایه گذاران با بازار پول و ورود بسیاری از پس اندازها به این بازار، باید آگاهی مناسبی برای جذب سرمایه به سرمایه گذاران از طریق ایجاد ابزارهای مالی مختلف در سطح کوتاه مدت و بلند مدت و با سطح ریسک متفاوت و نیز متناسب با بازار پول، ارائه شود.

به گفته حسینی مقدم، دیگر بخش های بازار مالی یعنی بازار سرمایه و نیز بیمه باید بتوانند از طریق طراحی ابزار جدید متناسب با فعالیت، به حذب منابع و نیز سرمایه کمک کنند.

وی به طراحی ابزارهای جدید در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: طراحی ابزارهای جدید در بازار سرمایه مانند صندوق سرمایه گذاری مشترک در انواع و روش های مختلف می تواند به جذب منابع سرمایه گذاران با توجه به ریسک پذیری آنها کمک کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: تمام ابزارهای مالی با هدف جذب سرمایه و نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز در اختیار سرمایه گذاران، طراحی شده تا بتوان از این طریق آنها را به بخش واقعی اقتصاد وارد کرد.

او با بیان اینکه در بخش صنعت بیمه باید توجه ویژه ای به طراحی ابزارهای مالی شود، گفت: برخی تصور می کنند که صنعت بیمه تنها برای بیمه کردن دارایی و مسئولیت افراد است این درحالیست که ابزارهای سرمایه گذاری مناسبی در این صنعت وجود دارد و فقط کافیست تا زمینه ای برای معرفی آنهااز طریق شرکت ها و نهادهای مالی فعال در بیمه فراهم شود و از جذب منابع بهره مند شوند.

حسینی مقدم با تاکید بر اینکه بحث متنوع سازی ابزارهای مالی و نهادهای مالی در بازار سرمایه از جمله موضوعاتی بود که در سال 96 پیگیری شد، گفت: تولد نهادهایی مانند موسسات رتبه بندی، جدی تر گرفتن ابزار مالی مانند قرارداد اختیار معامله و تدوین مقررات که برای قرارداد آتی روی سبد سهام تهیه شد با این هدف برداشتن قدم در جهت جذب سرمایه سرمایه گذاران در حوزه های مختلف از طریق درنظر گرفتن ساختار و تنوع سرمایه گذاری در کشور بود.

معاون شرکت بورس افزود: در بازار سرمایه باید متناسب با بازار مالی جهان و نیز رشد نقدینگی از روش متنوع در جذب سرمایه و تجهیز به موقع و مناسب سرمایه بهره مند شویم.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در جهت دهی افکار عمومی سرمایه گذاران در بازارهای مالی گفت: یکی از مهمترین کارکرد نمایشگاه، معرفی خدمات و ابزار مالی به شهروندان و بنگاه های اقتصادی است.

حسینی مقدم با بیان اینکه بسیاری از بنگاه ها با روش تامین مالی ابزارهای مالی برای جذب سرمایه آشنا نیستند، اظهار داشت: برخی از بنگاه های اقتصادی و بنگاه هایی که در بازار سرمایه حضور ندارند با تنگنای مالی مواجه هستند و فکر می کنند که تامین مالی تنها از طریق بازار پول و شبکه بانکی صورت می گیرد.

او با اشاره به اینکه طراحی مناسب ابزارهای مالی طی چند سال اخیر کمک موثری را به بنگاه ها کرده است، گفت: بنگاه های اقتصادی می توانند تامین مالی خود را از طریق بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا انجام دهند بنابراین لازم است تا این ابزارها در ارکان بازار مالی شناخته شود.

حسینی مقدم با اشاره به حضور نهادهای مالی در نمایشگاه گفت: ارکان بازار مالی می توانند ضمن معرفی خدمات خود به بخش های مختلف اقتصادی از طریق اشکال متنوع، مدیران را با یک نسخه مناسب در فضای کاملا کارشناسی تامین مالی مانند بازار سرمایه آشنا کنند.

او با بیان اینکه نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای معرفی ابزارهای مالی است که در این نهادها وجود دارد، گفت: سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز می توانند با حضور در نمایشگاه با ابزار و نهادهای مالی که شرکت ها در نمایشگاه معرفی می کنند آشنا شوند و در نهایت با انتخاب سطح ریسک مشخص، یکی از ابزارها را برای سرمایه گذاری انتخاب و در دراز مدت بازدهی معقولی را از بازار کسب کنند.

معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه نمایشگاه یازدهم، تجربه 10 سال فعالیت نمایشگاه در سال های مختلف را با خود به همراه دارد بنابراین می تواند در جهت اهداف و برنام ریزی هایی که صورت گرفته قدم جدی بردارد ، همچنین می تواند برای معرفی 3 بخش مالی کشور جامعه هدف داشته باشد.

یادآور می شود یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه ( فاینکس 2018)  از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ فروردین ۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود .

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا