افت ۲۷ درصدی صادرات فولاد چین

افت ۲۷ درصدی صادرات فولاد چین

دنیای معدن - آمار گمرک چین حاکی از آن است که صادرات فولاد این کشور در سه ماه نخست ۲۰۱۸ معادل ۲۷ درصد افت سالانه داشته و ۱۵.۱۵ میلیون تن ثبت شده است. کاهش تولید برای مقابله با آلودگی هوا موجب شد حجم صادرات نیز کاهش یابد. البته آمار ماهانه ماه مارس نشان می دهد صادرات فولاد این کشور ۱۶ درصد رشد داشته است ولی نسبت به مارس ۲۰۱۷ حدود ۲۵ درصد پایین آمد. قابل ذکر است میانگین قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین ماه مارس ۱۲ درصد رشد سالانه داشته از این رو رشد قیمت در بازار داخلی که به دلیل بهبود تقاضا بوده موجب شد تمایل به صادرات کاهش یابد.

کاهش تولید برای مقابله با آلودگی هوا موجب شد حجم صادرات نیز کاهش یابد.

البته آمار ماهانه ماه مارس نشان می دهد صادرات فولاد این کشور ۱۶ درصد رشد داشته است ولی نسبت به مارس ۲۰۱۷ حدود ۲۵ درصد پایین آمد.

قابل ذکر است میانگین قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین ماه مارس ۱۲ درصد رشد سالانه داشته از این رو رشد قیمت در بازار داخلی که به دلیل بهبود تقاضا بوده موجب شد تمایل به صادرات کاهش یابد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا