نگاهی بر عملکرد 9 ماهه "خکار"

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه

شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 11 درصد کاهش داشته است.

شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به  30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 500 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) با انتشار عملکرد سه ماهه سوم سال مالی 96 اعلام کرد طی 9 ماهه سال مالی 96 مبلغ 7 میلیارد و 680 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 11 درصد کاهش داشته است.

"خکار" در دوره 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 19 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.

با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 74 میلیارد و 639 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا