افت صادرات سنگ آهن برزیل در سه ماهه اول 2018

افت صادرات سنگ آهن برزیل در سه ماهه اول 2018

دنیای معدن -آمارهای تجاری برزیل که اخیرا توسط گمرک این کشور منتشر شد نشان داد که این کشور در مجموع سه ماهه اول امسال 84 میلیون و 180 هزار تن سنگ آهن و گندله صادر کرده است .

به نقل از استیل مینت ، صادرات سنگ آهن و گندله برزیل در مقایسه با سه ماهه چهارم سال 2017 که 102 میلیون و 180 هزار تن بود افت 18 درصدی داشت درحالی که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته صادرات شاهد افت 8 درصدی بوده است . صادرات در سه ماهه اول پارسال 91 میلیون و 50 هزار تن گزارش شده است . از مجموع این میزان صادرات ، 76 میلیون و 390 هزار تن یعنی 91 درصد مربوط به صادرات سنگ آهن و 7 میلیون و 800 هزار تن به صادرات گندله اختصاص دارد. گفتنی است ، واله به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن جهان ، در سه ماهه اول امسال 65 میلیون و 720 هزار تن سنگ آهن صادر کرد که در مقایسه با سه ماهه قبل 22 درصد کاهش داشته است . CSH به عنوان دومین صادرکننده برزیل در سه ماهه اول امسال 5 میلیون و 870 هزار تن سنگ آهن صادر کرد که نسبت به سه ماهه چهارم سال 2017 افت 12 درصدی داشت . بعد از CSH نیز آنگلو امریکن قرار دارد که در سه ماهه اول امسال 2 میلیون و 910 هزار تن سنگ آهن صادر کرده است . در ماه مارس صادرات سنگ آهن واله از طریق مسیر دریایی 23 میلیون و 250 هزار تن بود و سپس CSH با صادرات 2 میلیون و 550 هزار تن و بعد از آن انگلوامریکن با صادرات 820 هزار تن قرار داشت . صادرات CSH در ماه مارس رشد 50 درصدی نسبت به فوریه داشت درحالی که صادرات آنگلو امریکن در مدت مذکور افت 22 درصدی داشت . صادرات سنگ آهن واله در مارس رشد 28 درصدی نسبت به صادرات فوریه که 18 میلیون و 110 هزار تن بود، داشت .

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا