توضیح مدیرعامل "ذوب" در مورد تهاتر بدهی با سازمان خصوصی سازی

توضیح مدیرعامل

گروه صنایع معدنی >فولاد - مدیرعامل ذوب آهن از تهاتر بدهی این شرکت فرابورسی با سازمان خصوصی سازی بابت خرید و بدهی مالیاتی شرکت زغالسنگ البرز شرقی خبر داد.

به گزارش ماین نیوز، احمد صادقی طی نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی از تهاتر بدهی های این شرکت به سازمان خصوصی سازی بابت خرید زغال سنگ البرز شرقی خبر داد.

بنابراین گزارش،این بدهی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به مبلغ 53.4 میلیارد تومان و همچنین بدهی مالیاتی شرکت زغالسنگ البرز شرقی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به مبلغ 8.79 میلیارد تومان و صدور اوراق تسویه خزانه تهاتر شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا