در کمیسیون صنایع مجلس

گزارش تحقیق‌وتفحص از عملکرد وزارت صنعت در واگذاری معادن قرائت می‌شود

گزارش تحقیق‌وتفحص از عملکرد وزارت صنعت در واگذاری معادن قرائت می‌شود

گروه معادن - قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، درباره صدور مجوز واگذاری معادن در دستورکار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

به گزارش ماین نیوز، دستورکار هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

بر این اساس، قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا