افزایش ۵ دلاری قیمت جهانی شمش فولاد

افزایش ۵ دلاری قیمت جهانی شمش فولاد

دنیای معدن -ارزیابی پلتس برای شمش صادراتی CIS با افزایش 5 دلاری نسبت به روز سه شنبه 515 دلار بر مکعب تن FOB دریای سیاه معامله شد.

پیشنهادات گزارش شده توسط برخی منابع در حدود 520-535 دلار بر مکعب تن fob دریای سیاه بود. یک تولیدکننده روسی گفت پائین ترین سطح قابل قبول 515 دلار بر مکعب تن بود. یک کارخانه اکراینی تمایلی به فروش به قیمت 520-525 دلار بر مکعب تن نداشت. همچنین یک پیشنهاد از یک تولید کننده اکراینی با نرخ 540 دلار بر مکعب تن CNF تانسیا ارائه شدکه معادن 515 دلار بر مکعب تن FOB دریای سیاه است.
دیگر تاجران سطح قابل قبولی را با حداکثر 510 دلار بر مکعب تن تعیین کردند اما اظهار داشتند این نرخ برای هیچ یک از تامین کنندگان CIS قابل مذاکره نیست.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا