دلار، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را آچمز کرد

دلار، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را آچمز کرد

دنیای معدن -هر چند دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و کل کشور را ملزم به پیروی از این نرخ کرده اما ثبات آن، نیازمند زمان و بهبود شرایط بازار در روزهای آینده است. هرچند تا همین لحظه نیز بسیاری از کالاهای داخلی، متاثر از افزایش نرخ دلار در ۲ ماه گذشته با افزایش نرخ روبه‌رو بوده‌اند. البته به صورت کلی مصالح ساختمانی در کشور جزو مصالحی است که مواد اولیه آن در داخل و به وسیله معادن تامین میشود. بنابراین افزایش نرخ دلار نمیتواند تاثیر قابل توجهی روی بهای این مصالح داشته باشد، هر چند برخی کارشناسان همراه با افزایش نرخ دلار مدعی شده بودند که ممکن است مصالح ساختمانی با افزایش نرخ بالای ۵۰ درصد نیز روبهرو شوند. صمت برای بررسی این موضوع به سراغ تولیدکنندگان مصالح ساختمانی رفته است. آهنآلات خرید و فروش نمیشود بسیاری از تولیدکنندگانی مصالح ساختمانی در کشور بهدلیل نوسان نرخ دلار، دست از خرید و فروش کشیدهاند. این مطلب را رئیس اتحادیه آهنسازان تهران عنوان و اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ دلار در کشور در چند وقت گذشته، در زمینه آهنآلات با افزایش نرخ روبهرو نشدهایم. موضوع اصلی این است که دیگر آهنآلات در شرایط کنونی خرید و فروش نمیشود و تولیدکنندگان نیز ترجیح میدهند محصولات خود را در انبار نگه دارند و از آنجا که معتقدند قیمتها در بازار چندان ثبات ندارد، ترجیح میدهند فروشی نداشته باشند. حبیبالله بشارتی در ادامه خاطرنشان کرد: از همین رو شرایط نابسامان کنونی بازار، سبب رکود بیشتر آن شده است و از سوی دیگر این شرایط سبب شده که بیشتر سرمایههای مردم به سمت خرید و فروش ارز و طلا پیش برود. این موضوع میتواند در امسال سبب بهم ریختن بازار شود. این شرایط اجازه خروج از رکود را به بازار نمیدهد و تولیدکنندگان نیز مواد اولیه خود را بهطور کوتاهمدت تهیه میکنند. وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت آهنآلات در امسال چگونه خواهد بود، عنوان کرد: شرایط بازار به گونهای است که ماهی که در آن هستیم را نیز نمیتوان پیشبینی کرد چه برسد به اینکه برای یک سال پیشبینی کرد. شرایط متلاطم ابتدای سال، امکان هیچ پیشبینی را به ما نمیدهد و اگر پیشبینی انجام شود، چندان قابل اطمینان و استناد نخواهد بود. بهای بتن آماده بدون تغییر همچنین دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران ، درباره شرایط پیش آمده در بازار ارز و تاثیرپذیری آن بر مصالح ساختمانی از جمله بتن آماده، اظهار کرد: در چند وقت گذشته و با افزایش نرخ دلار در زمینه بتن آماده، شاهد افزایش نرخ بتن به شکل محسوس نبودهایم. اما ممکن است در یک بازه میانمدت، نوسان نرخ ارز بر صنعت بتن نیز تاثیرگذار باشد چراکه با افزایش نرخ دلار، شاهد افزایش قطعات واحدهای تولیدی هستیم. درحالحاضر نیز قطعههای مورد نیاز به هیچ وجه در بازار به فروش نمیرسد چراکه فروشندگان معتقدند برای فروش باید تکلیف نرخ دلار مشخص شود. محرم کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه بتن در داخل تهیه میشود، نرخ آن چندان متاثر از نرخ ارز نخواهد بود اما نرخ تولید افزایش خواهد یافت و این روند در بازه بلندمدت روی قیمتها تاثیرگذار است. وی در ادامه یادآور شد: ساختمانسازی حدود ۳۵۰۰ نوع قطعه و مصالح نیاز دارد که برخی از این مصالح و قطعات وارداتی ممکن است با افزایش نرخ بیشتر روبهرو شده و در کل سبب افزایش نرخ مسکن شوند. در کل، نوسان نرخ دلار، تولیدکنندگان را با مشکل روبهرو میکند. بازار بیش از هر امری به ثبات نیاز دارد. مواد اولیه گچ، داخلی است گچ که یکی از مهمترین مصالح ساختمانی است با افزایش نرخ دلار در چند وقت گذشته، دچار تغییر زیاد نشده است. در اینباره علاءمیرمحمد صادقی، یکی از تولیدکنندگان گچ اظهار کرد: افزایش نرخ دلار در چند روز گذشته، تاثیر قابلتوجهی روی نرخ گچ به جای نگذاشته است. ممکن است در یک بازه بلندمدتتر تاثیرگذار باشد اما از آنجا که مواد اولیه گچ از داخل تامین میشود، افزایش نرخ دلار تاکنون اثر مستقیمی روی گچ نگذاشته است. صادقی ادامه داد: مواد اولیه را از معادن و پتروشیمیها تهیه میکنیم و اگر از سوی پتروشیمیها تغییر قیمتی ایجاد نشود ما نیز تغییر قیمتی را اعمال نخواهیم کرد. آچمز شدهایم تولیدکنندگان کاشی و سرامیک، تنها رنگ دیجیتالی و برخی قطعات واحدهای تولیدی خود را وارد میکنند از این رو تاثیرپذیری زیادی از نرخ دلار ندارند. در اینباره سینا گلکاریحق، تولیدکننده کاشی و سرامیک اظهار کرد: افزایش نرخ دلار تاکنون روی افزایش قیمتها تاثیرگذار نبوده اما موضوع قابل توجه این است که در شرایط کنونی، تولیدکنندگان و فروشندگان، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردهاند چراکه نمیدانند در شرایط کنونی چه اقدامی مناسبتر خواهد بود. این دلاری که در حال ترمز بریدن است، تولیدکنندگان را آچمز کرده است. امیدواریم قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده ثابت بماند. وی با اشاره به افزایش قیمتی که برای کاشی و سرامیک در نظر گرفته شده افزود: تا پیش از جهش ناگهانی دلار و تا پایان سال گذشته، قرار بود نرخ کاشی و سرامیک با افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی روبهرو شود. گلکاریحق یادآور شد: عمده مواد اولیه کارخانههای کاشی و سرامیک در داخل تامین میشود اما برخی مواد همچون رنگهای دیجیتال و قطعات ماشینآلات کارخانهها که وارداتی هستند، تحت تاثیر نرخ دلار افزایش نرخ پیدا خواهند کرد. وی در پاسخ به این پرسش که حدس میزنید مصالح ساختمانی تا چه اندازه افزایش پیدا کند، عنوان کرد: بیشتر مواد اولیه مصالح ساختمانی در ایران موجود است و از این رو منطقی نیست نرخ این مواد با افزایش زیاد روبهرو شود. برخی مواد همچون فولاد و آلومینیوم هم پیرو بازار جهانی هستند اما در زمینه کاشی و سرامیک ممکن است افزایش زیاد روی ندهد. این تولیدکننده کاشی و سرامیک در پایان تاکید کرد: این را باید در نظر بگیریم که افزایش نرخ دلار میتواند برای صادرکنندگان ایرانی فرصت ایجاد کند تا به سمت صادرات بیشتر گام بردارند. البته این امر مستلزم رابطه خوب بانکی با جهان است که این رابطه را نداریم. از سوی دیگر اگر امریکا از برجام خارج شود شرایط برای صادرات بدتر خواهد شد. در کل، ثبات برای تولیدکننده بهتر خواهد بود چون در این شرایط، تولید با ریسک همراه میشود. و کلام آخر... اگر بازار ارز به حالت ثبات نرسد، بهطور یقین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با افزایش نرخ روند تولید، محصولات خود را افزایش خواهند داد و این افزایش ممکن است سبب کاهش تقاضای داخلی و پیش رفتن سرمایهها به سمت ارز و طلا شود. آیا این موضوع نمیتواند در دل خود رکود مسکن را به پنجمین سال متوالی بکشاند؟

البته به صورت کلی مصالح ساختمانی در کشور جزو مصالحی است که مواد اولیه آن در داخل و به وسیله معادن تامین می‌شود. بنابراین افزایش نرخ دلار نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی روی بهای این مصالح داشته باشد، هر چند برخی کارشناسان همراه با افزایش نرخ دلار مدعی شده بودند که ممکن است مصالح ساختمانی با افزایش نرخ بالای ۵۰ درصد نیز روبه‌رو شوند. صمت برای بررسی این موضوع به سراغ تولیدکنندگان مصالح ساختمانی رفته است.


آهن‌آلات خرید و فروش نمی‌شود
بسیاری از تولیدکنندگانی مصالح ساختمانی در کشور به‌دلیل نوسان نرخ دلار، دست از خرید و فروش کشیده‌اند. این مطلب را رئیس اتحادیه آهن‌سازان تهران عنوان و اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ دلار در کشور در چند وقت گذشته، در زمینه آهن‌آلات با افزایش نرخ روبه‌رو نشده‌ایم. موضوع اصلی این است که دیگر آهن‌آلات در شرایط کنونی خرید و فروش نمی‌شود و تولیدکنندگان نیز ترجیح می‌دهند محصولات خود را در انبار نگه دارند و از آنجا که معتقدند قیمت‌ها در بازار چندان ثبات ندارد، ترجیح می‌دهند فروشی نداشته باشند. حبیب‌الله بشارتی در ادامه خاطرنشان کرد: از همین رو شرایط نابسامان کنونی بازار، سبب رکود بیشتر آن شده است و از سوی دیگر این شرایط سبب شده که بیشتر سرمایه‌های مردم به سمت خرید و فروش ارز و طلا پیش برود. این موضوع می‌تواند در امسال سبب بهم ریختن بازار شود. این شرایط اجازه خروج از رکود را به بازار نمی‌دهد و تولیدکنندگان نیز مواد اولیه خود را به‌طور کوتاه‌مدت تهیه می‌کنند.
 وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت آهن‌آلات در امسال چگونه خواهد بود، عنوان کرد: شرایط بازار به گونه‌ای است که ماهی که در آن هستیم را نیز نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه برسد به اینکه برای یک سال پیش‌بینی کرد. شرایط متلاطم ابتدای سال، امکان هیچ پیش‌بینی را به ما نمی‌دهد و اگر پیش‌بینی انجام شود، چندان قابل اطمینان و استناد نخواهد بود.


بهای بتن آماده بدون تغییر
همچنین دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران ، درباره شرایط پیش آمده در بازار ارز و تاثیرپذیری آن بر مصالح ساختمانی از جمله بتن آماده، اظهار کرد: در چند وقت گذشته و با افزایش نرخ دلار در زمینه بتن آماده، شاهد افزایش نرخ بتن به شکل محسوس نبوده‌ایم. اما ممکن است در یک بازه میان‌مدت، نوسان نرخ ارز بر صنعت بتن نیز تاثیرگذار باشد چراکه با افزایش نرخ دلار، شاهد افزایش قطعات واحدهای تولیدی هستیم. درحال‌حاضر نیز قطعه‌های مورد نیاز به هیچ وجه در بازار به فروش نمی‌رسد چراکه فروشندگان معتقدند برای فروش باید تکلیف نرخ دلار مشخص شود.
 محرم کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه بتن در داخل تهیه می‌شود، نرخ آن چندان متاثر از نرخ ارز نخواهد بود اما نرخ تولید افزایش خواهد یافت و این روند در بازه بلندمدت روی قیمت‌ها تاثیرگذار است. وی در ادامه یادآور شد: ساختمان‌سازی حدود ۳۵۰۰ نوع قطعه و مصالح نیاز دارد که برخی از این مصالح و قطعات وارداتی ممکن است با افزایش نرخ بیشتر روبه‌رو شده و در کل سبب افزایش نرخ مسکن شوند. در کل، نوسان نرخ دلار، تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بازار بیش از هر امری به ثبات نیاز دارد.


مواد اولیه گچ، داخلی است
گچ که یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی است با افزایش نرخ دلار در چند وقت گذشته، دچار تغییر زیاد نشده است. در این‌باره علاءمیرمحمد صادقی، یکی از تولیدکنندگان گچ اظهار کرد: افزایش نرخ دلار در چند روز گذشته، تاثیر قابل‌توجهی روی نرخ گچ به جای نگذاشته است. ممکن است در یک بازه بلندمدت‌تر تاثیرگذار باشد اما از آنجا که مواد اولیه گچ از داخل تامین می‌شود، افزایش نرخ دلار تاکنون اثر مستقیمی روی گچ نگذاشته است. صادقی ادامه داد: مواد اولیه را از معادن و پتروشیمی‌ها تهیه می‌کنیم و اگر از سوی پتروشیمی‌ها تغییر قیمتی ایجاد نشود ما نیز تغییر قیمتی را اعمال نخواهیم کرد.


آچمز شده‌ایم
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک، تنها رنگ دیجیتالی و برخی قطعات واحدهای تولیدی خود را وارد می‌کنند از این رو تاثیرپذیری زیادی از نرخ دلار ندارند. در این‌باره سینا گلکاری‌حق، تولیدکننده کاشی و سرامیک  اظهار کرد: افزایش نرخ دلار تاکنون روی افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار نبوده اما موضوع قابل توجه این است که در شرایط کنونی، تولیدکنندگان و فروشندگان، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند چراکه نمی‌دانند در شرایط کنونی چه اقدامی مناسب‌تر خواهد بود. این دلاری که در حال ترمز بریدن است، تولیدکنندگان را آچمز کرده است. امیدواریم قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده ثابت بماند. وی با اشاره به افزایش قیمتی که برای کاشی و سرامیک در نظر گرفته شده افزود: تا پیش از جهش ناگهانی دلار و تا پایان سال گذشته، قرار بود نرخ کاشی و سرامیک با افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی روبه‌رو شود. گلکاری‌حق یادآور شد: عمده مواد اولیه کارخانه‌های کاشی و سرامیک در داخل تامین می‌شود اما برخی مواد همچون رنگ‌های دیجیتال و قطعات ماشین‌آلات کارخانه‌ها که وارداتی هستند، تحت تاثیر نرخ دلار افزایش نرخ پیدا خواهند کرد. وی در پاسخ به این پرسش که حدس می‌زنید مصالح ساختمانی تا چه اندازه افزایش پیدا کند، عنوان کرد: بیشتر مواد اولیه مصالح ساختمانی در ایران موجود است و از این رو منطقی نیست نرخ این مواد با افزایش زیاد روبه‌رو شود. برخی مواد همچون فولاد و آلومینیوم هم پیرو بازار جهانی هستند اما در زمینه کاشی و سرامیک ممکن است افزایش زیاد روی ندهد. این تولیدکننده کاشی و سرامیک در پایان تاکید کرد: این را باید در نظر بگیریم که افزایش نرخ دلار می‌تواند برای صادرکنندگان ایرانی فرصت ایجاد کند تا به سمت صادرات بیشتر گام بردارند. البته این امر مستلزم رابطه خوب بانکی با جهان است که این رابطه را نداریم. از سوی دیگر اگر امریکا از برجام خارج شود شرایط برای صادرات بدتر خواهد شد. در کل، ثبات برای تولیدکننده بهتر خواهد بود چون در این شرایط، تولید با ریسک همراه می‌شود.


و کلام آخر...
اگر بازار ارز به حالت ثبات نرسد، به‌طور یقین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با افزایش نرخ روند تولید، محصولات خود را افزایش خواهند داد و این افزایش ممکن است سبب کاهش تقاضای داخلی و پیش رفتن سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا شود. آیا این موضوع نمی‌تواند در دل خود رکود مسکن را به پنجمین سال متوالی بکشاند؟

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا