سنگ آهن تکان خورد

سنگ آهن تکان خورد

دنیای معدن - آخرین شاخص قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین پس از افت قیمت های اخیر کمی خود را بالا کشید و با ۹۵ سنت رشد ۶۹.۹۵ دلار هر تن خشک سی اف آر شد. به گزارش دنیای معدن، به دلیل طولانی شدن افت قیمت بازار سنگ آهن، برخی از خریدارها جذب شده و برای خرید محموله های نقدی فعال تر شدند. البته اختلاف میان قیمت های پیشنهادی و درخواستی زیاد است به طوری که بسیاری از فعالان بازار نیز هنوز در انتظارند تا روند بازار و قیمت گذاری روشن تر شود. در بورس دالیان چین نیز قیمت قرارداد سنگ آهن ماه می ۷۵.۶۳ دلار هر تن خشک ثبت شد که ثبات داشت.

به گزارش دنیای معدن، به دلیل طولانی شدن افت قیمت بازار سنگ آهن، برخی از خریدارها جذب شده و برای خرید محموله های نقدی فعال تر شدند. البته اختلاف میان قیمت های پیشنهادی و درخواستی زیاد است به طوری که بسیاری از فعالان بازار نیز هنوز در انتظارند تا روند بازار و قیمت گذاری روشن تر شود.

در بورس دالیان چین نیز قیمت قرارداد سنگ آهن ماه می ۷۵.۶۳ دلار هر تن خشک ثبت شد که ثبات داشت.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا