معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از فولاد هرمزگان بازدید کرد

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از فولاد هرمزگان بازدید کرد

دنیای معدن - نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازدید از شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به لزوم تامین نیاز مواد اولیه صنایع گفت :

 طبق دستورالعمل های صادره در حوزه پتروشیمی و نفت و فولاد اولویت ما تامین نیاز داخل است و مادامیکه نیاز داخل برطرف نشده باشد صدور این مواد به خارج از کشور تخلف محسوب می شود .

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا