واکنش رئیس انجمن سنگ آهن ایران به احتمال وضع هر گونه عوارض بر صادرات سنگ آهن

واکنش رئیس انجمن سنگ آهن ایران به احتمال وضع هر گونه عوارض بر صادرات سنگ آهن

دنیای معدن -مضر است، آن وقت دیگر صادرات سنگ آهن هم نخواهیم داشت، تمام! مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در سخنانی گفت: امسال میزان صادرات سنگ آهن دانه بندی حدود ٦ تا ٧ میلیون تن خواهد بود، این رقم نسبت به سال های گذشته بسیار کاهش یافته است. این رقم در حالی کاهش یافته است که هیچ عوارضی هم وضع نشده بود. قول می دهم طی ٢ تا ٣ سال آینده دیگر صادرات سنگ آهن اصلا نخواهیم داشت، فردا جلسه مهم شورای عالی اقتصاد با موضوع عوارض صادرات سنگ آهن برگزار خواهد شد.اهم سخنان مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به شرح زیر است: اگر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن اجرایی شود، ادامه دار خواهد بود و به حوزه های دیگر می رسد. ستاد زنجیره فولاد تا آخر فرودین نتیجه بررسی خود را اعلام می کند. پیشنهاد داریم شورای عالی اقتصاد تا آن زمان دست نگه دارد. فردا نماینده بخش خصوصی در شورای عالی اقتصاد حضور پیدا کرده و درباره وضع عوارض نظرات خود را اعلام می کند. اگر وزارت صمت از نظر خود درباره وضع عوارض برگشته و منصرف شود، شورای عالی اقتصاد نیز این موضوع را از دستور خارج می کند. ٦ سال است، درگیر موضوع وضع عوارض هستیم. وضع عوارض هم مشکل قانونی دارد هم مشکل فنى. یکی از مشکلات فنی تعریف ماده خام است. برخی تعاریف از ماده خام مغایر با قانون است. وضع هر گونه عوارض بر صادرات سنگ آهن، سنگ تزیینی و هر نوع ماده معدنی مضر است. امسال میزان صادرات سنگ آهن دانه بندی حدود ٦ تا ٧ میلیون تن خواهد بود. این رقم نسبت به سال های گذشته بسیار کاهش یافته است. این رقم در حالی کاهش یافته است که هیچ عوارضی هم وضع نشده بود. قول می دهم طی ٢ تا ٣ سال آینده دیگر صادرات سنگ آهن نخواهیم داشت. حال برای کدام سنگ آهن می خواهند عوارض وضع کنند؟

فردا جلسه مهم شورای عالی اقتصاد با موضوع عوارض صادرات سنگ آهن برگزار خواهد شد.اهم سخنان مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به شرح زیر است:

اگر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن اجرایی شود، ادامه دار خواهد بود و به حوزه های دیگر می رسد.

ستاد زنجیره فولاد تا آخر فرودین نتیجه بررسی خود را اعلام می کند. پیشنهاد داریم شورای عالی اقتصاد تا آن زمان دست نگه دارد.

فردا نماینده بخش خصوصی در شورای عالی اقتصاد حضور پیدا کرده و درباره وضع عوارض نظرات خود را اعلام می کند.

اگر وزارت صمت از نظر خود درباره وضع عوارض برگشته و منصرف شود، شورای عالی اقتصاد نیز این موضوع را از دستور خارج می کند.

٦ سال است، درگیر موضوع وضع عوارض هستیم. وضع عوارض هم مشکل قانونی دارد هم مشکل فنى.

یکی از مشکلات فنی تعریف ماده خام است. برخی تعاریف از ماده خام مغایر با قانون است.

وضع هر گونه عوارض بر صادرات سنگ آهن، سنگ تزیینی و هر نوع ماده معدنی مضر است.

امسال میزان صادرات سنگ آهن دانه بندی حدود ٦ تا ٧ میلیون تن خواهد بود. این رقم نسبت به سال های گذشته بسیار کاهش یافته است. این رقم در حالی کاهش یافته است که هیچ عوارضی هم وضع نشده بود.

قول می دهم طی ٢ تا ٣ سال آینده دیگر صادرات سنگ آهن نخواهیم داشت. حال برای کدام سنگ آهن می خواهند عوارض وضع کنند؟

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا