تولید ۵/ ۱ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده در صبانور

تولید ۵/ ۱ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده در صبانور

دنیای معدن -مدیر‌عامل شرکت صبانور گفت: تا پایان سال جاری، ۵/ ۱ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، ۱/ ۱ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن و ۱۴۰ هزار تن گندله در مجموعه صبانور تولید خواهیم کرد. محمد کلانتری در گفت‌وگویی با اعلام این مطلب گفت: در نظر داریم سال ۹۷ تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی را با افزایش بهره‌وری از ۵/ ۱ میلیون تن فعلی به ۵/ ۲ میلیون تن، کنسانتره سنگ‌آهن را از ۱/ ۱ میلیون تن به ۵/ ۱ میلیون تن و گندله را به ۵۰۰ هزار تن برسانیم تا بتوانیم از ۹۰ درصد ظرفیت واحد گندله‌سازی استفاده کنیم. وی اضافه کرد: با توجه به مذاکرات صورتگرفته با سازمان محیط زیست در صورت اخذ مجوزهای زیستمحیطی، پروانه بهرهبرداری معدن سنگآهن بیجار صادر خواهد شد و در این صورت مجوز استخراج از این معدن را از ۷۵۰ هزار تن به ۲ میلیون تن افزایش خواهیم داد. کلانتری گفت: شرکت صبانور برنامه دارد تا سال ۱۴۰۰ معادل ۴ میلیون تن سنگآهن دانهبندی شده، دو میلیون تن کنسانتره سنگآهن و دو میلیون تن گندله تولید کند. به گفته وی، شرکت صبانور تصمیم دارد تا طرح جدید یک میلیون تنی صبانور قابل افزایش به ظرفیت ۵/ ۱ میلیون تن را از سال آینده در منطقه بیجار آغاز کند و پیشبینی میشود این طرح با توجه به تاکید دولت و شرکت توسعه معادن و فلزات در سال ۹۹ به بهرهبرداری برسد. کلانتری گفت: در شرکت صبانور با هدف افزایش بهرهوری و افزایش تولید، سه بخش ایمنی، بهداشت و محیطزیست، آیتی و آموزش ایجاد کردیم و اعتقاد داریم تا برای تعالی سازمانی این سه بخش تقویت شود. کلانتری با اشاره به سرمایهگذاری جدید صبانور در اکتشافات افزود: این شرکت به تازگی سبد سرمایهگذاری خود را گسترش داده و با توجه به در اختیار گرفتن پهنه اکتشافی کرمان سرمایهگذاری اکتشافی روی فلزات پایه نظیر سرب، روی، مس و طلا را آغاز کرده است.وی گفت: به تازگی یکسری از پهنههای اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن با هدف اکتشافات طلا در اختیار شرکت صبانور قرار گرفته است. کلانتری افزود: یکی از برنامههای مهم صبانور در سال ۹۷ توسعه اکتشافات در اطراف معادن وابسته به شرکت صبانور در استانهای کردستان و همدان است که امیدواریم به ذخایر جدید برسیم.

با توجه به مذاکرات صورت‌گرفته با سازمان محیط زیست در صورت اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، پروانه بهره‌برداری معدن سنگ‌آهن بیجار صادر خواهد شد و در این صورت مجوز استخراج از این معدن را از ۷۵۰ هزار تن به ۲ میلیون تن افزایش خواهیم داد. کلانتری گفت: شرکت صبانور برنامه دارد تا سال ۱۴۰۰ معادل ۴ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، دو میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن و دو میلیون تن گندله تولید کند.

به گفته وی، شرکت صبانور تصمیم دارد تا طرح جدید یک میلیون تنی صبانور قابل افزایش به ظرفیت ۵/ ۱ میلیون تن را از سال آینده در منطقه بیجار آغاز کند و پیش‌بینی می‌شود این طرح با توجه به تاکید دولت و شرکت توسعه معادن و فلزات در سال ۹۹ به بهره‌برداری برسد. کلانتری گفت: در شرکت صبانور با هدف افزایش بهره‌وری و افزایش تولید، سه بخش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست،‌ آی‌تی و آموزش ایجاد کردیم و اعتقاد داریم تا برای «تعالی سازمانی» این سه بخش تقویت شود. کلانتری با اشاره به سرمایه‌گذاری جدید صبانور در اکتشافات افزود: این شرکت به تازگی سبد سرمایه‌گذاری خود را گسترش داده و با توجه به در اختیار گرفتن پهنه اکتشافی کرمان سرمایه‌گذاری اکتشافی روی فلزات پایه نظیر سرب، روی، مس و طلا را آغاز کرده است.وی گفت: به تازگی یکسری از پهنه‌های اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن با هدف اکتشافات طلا در اختیار شرکت صبانور قرار گرفته است. کلانتری افزود: یکی از برنامه‌های مهم صبانور در سال ۹۷ توسعه اکتشافات در اطراف معادن وابسته به شرکت صبانور در استان‌های کردستان و همدان است که امیدواریم به ذخایر جدید برسیم.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا