تولید در گل گهر از مرز ۲۲ میلیون تن گذشت

تولید در گل گهر از مرز ۲۲ میلیون تن گذشت

دنیای معدن -گزارش ماهانه تولید گل گهر نشان می‌دهد، تولید کنسانتره این مجتمع به حدود 10 میلیون و 609 هزار تن داخلی و یک میلیون و 572 هزار تن صادراتی رسیده است.

به گزارش دنیای معدن ،تولید گندله در مجتمع گل گهر نیز ۱۰ میلیون و ۹۳ هزار تن داخلی و بیش از ۹۹ هزار تن صادراتی بود.

فروش در بخش کنسانتره نزدیک به یک میلیون و ۷۷۴ هزار تن داخلی و یک میلیون و ۵۷۲ هزار تن صادراتی بود.

همچنین فروش گندله ۱۰ میلیون و ۶۱ هزار تن داخلی و بیش از ۱۰۷ هزار تن صادراتی است. گل گهر از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه نزدیک به ۱۴۶ هزار تن گندله ریزدانه داخلی نیز فروخته است.

ارزش کل فروش گل گهر در این مدت ۴۴ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا