فولادخوزستان در تولید شمش فولاد و صادرات رکورد زد

فولادخوزستان در تولید شمش فولاد و صادرات رکورد زد

دنیای معدن - شرکت فولاد خوزستان در ادامه روند رو به افزایش تولید و عرضه فولاد امسال موفق شد برای سومین بار رکورد ماهانه خود را بهبود بخشد و با تولید ۳ میلیون و ۱۴۴ هزار تن شمش تا پایان دی، به افزایش ۵ درصدی در محصول نهایی دست یابد.

تولید شمش شرکت فولاد خوزستان در دی به رقم ۳۲۹ هزار تن و رکورد ارسال محصول صادارتی به ۲۵۳ هزار تن رسید که هر دو رقم، رکوردهای تازه ای در تولید و ارسال ماهانه فولاد خوزستان محسوب می شوند.
در این خصوص رکورد تولید ماهیانه فولاد برای سومین مرتبه در سال جاری ارتقاء یافته است.
رکورد پیشین تولید ماهانه مربوط به شهریور امسال با ۳۱ روز کاری و به میزان ۳۲۸ هزار و ۳۸۴ تن بود که هم اکنون در سی روز دی پشت سر گذاشته شده است.
رشد ۵ درصدی تولید ده ماهه فولاد خوزستان نسبت به مدت مشابه پارسال در حالی است که تا کنون اهداف برنامه ای امسال شرکت نیز کاملا محقق شده است که این رکورد شکنی و موفقیتها بیانگر تلاش، همدلی و البته دانش فنی کارکنان تلاشگر و متخصص شرکت فولاد خوزستان، در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا