تولید روزانه فولاد مبارکه اصفهان به 7.5 میلیون تن رسید

تولید روزانه فولاد مبارکه اصفهان به 7.5 میلیون تن رسید

دنیای معدن - نایب رئیس کمسیون اقتصادی گفت:تولید فولاد مبارکه اصفهان به 7.5 میلیون تن در روز رسیده است. ناصرموسوی لارگانی نماینده مجلس ،با اشاره به دستاوردهای مهم اقتصادی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: هم اکنون در تمامی زمینه های مهم اقتصادی شاهد رشد و شکوفایی هستیم که این دستاوردها با زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست. وی با اشاره به وابستگی های شدید قبل از انقلاب در حوزه واردات ،گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر تولید مصرف کننده بودیم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قبل از انقلاب،در حوزه تولید ملی فعال نبودیم، بیان کرد:در گذشته هیچ اختیاری درباره مسائل نصب، راه اندازی و مسئولیت های مهم از جمله ؛کارخانه های ذوب آهن اصفهان ،فولاد اصفهان نداشتیم.بطوریکه همه این مسئولیت ها ازجانب روس ها انجام می شد. نماینده فلاورجان در مجلس ادامه داد:تولید ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ، به ترتیب به یک میلیون تن و 7.5 میلیون تن در روز رسیده است . همچنین تولیدات آنها به کشورهای مختلف صادر می شود. موسوی لارگانی با اشاره به تولیدات کارخانجات صنعتی مهم از جمله فولاد خوزستان و خراسان ، افزود: هم اکنون تولیدات کارخانجات صنعتی در اکثر شهرهای مختلف به ویژه در زمینه تولید قطعات فولادی قابل مقایسه با زمان قبل انقلاب نیست . وی با اشاره به خودکفایی در زمینه تولید گندم ، افزود:با وجود فقدان آب و خشکسالی در کشور ،در زمینه تولید گندم به مرز خودکفایی رسیده ایم اما این مهم در زمان قبل انقلاب کاملا وابسته به کشورهای غربی بود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح کرد: هم اکنون بزرگترین چالشی که با آن روبه رو هستیم فقدان بی آبی در بین روستائیان و شهرهاست با این حال این موضوع منجر به کاهش تولید گندم نشده است .چرا که امروز قدرت صادرات داریم ولی در زمان قبل از انقلاب، در زمینه کالاهای استراتژیک نیازمند به واردات بودیم. وی با اشاره به رشد و شکوفایی کشور ، از نظر علم و دانش تصریح کرد:از نظر علم و دانش، رتبه شانزدهم جهان هستیم که قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست همچنین در زمینه پژوهش ،تحقیقات،پیشرفت نانو،انرژی هسته ای ،پزشکی و رشته های دیگر در دنیا حرف برای گفتن داریم که با شعار ما می توانیم،به معیار توانستن و خودکفایی رسیده ایم. نماینده فلاورجان بیان کرد:هم اکنون در زمینه تولید سلاح ،موشک های دور برد، میان برد، نقطه زنی کشور ، پهپادی و ... به پیشرفت های رسیده ایم که وحشت استکبار جهانی رابرانگیخته است. نایب رئیس کمسیون اقتصادی در پایان اذعان کرد: پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه های مختلف ؛ از جمله عمران و آبادانی ، اقتصادی و ...در بسیاری از شهرهای کشور و روستاها قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.اکنون از نعمت شکوفایی و پیشرفت انقلاب اسلامی برخوردار شده ایم. انتهای پیام/

ناصرموسوی لارگانی نماینده مجلس ،با اشاره به دستاوردهای مهم اقتصادی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: هم اکنون در تمامی زمینه های مهم اقتصادی شاهد رشد و شکوفایی هستیم که این دستاوردها با زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به وابستگی های شدید قبل از انقلاب در حوزه واردات ،گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر تولید مصرف کننده بودیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قبل از انقلاب،در حوزه تولید ملی فعال نبودیم، بیان کرد:در گذشته هیچ اختیاری درباره مسائل نصب، راه اندازی و مسئولیت های مهم از جمله ؛کارخانه های ذوب آهن اصفهان ،فولاد اصفهان نداشتیم.بطوریکه همه این مسئولیت ها ازجانب روس ها انجام می شد.

نماینده فلاورجان در مجلس ادامه داد:تولید ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ، به ترتیب به یک میلیون تن و 7.5 میلیون تن در روز رسیده است . همچنین تولیدات آنها به کشورهای مختلف صادر می شود.

موسوی لارگانی با اشاره به تولیدات کارخانجات صنعتی مهم از جمله فولاد خوزستان و خراسان ، افزود: هم اکنون تولیدات کارخانجات صنعتی در اکثر شهرهای مختلف به ویژه در زمینه تولید قطعات فولادی قابل مقایسه با زمان قبل انقلاب نیست .

وی با اشاره به خودکفایی در زمینه تولید گندم ، افزود:با وجود فقدان آب و خشکسالی در کشور ،در زمینه تولید گندم به مرز خودکفایی رسیده ایم اما این مهم در زمان قبل انقلاب کاملا وابسته به کشورهای غربی بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح کرد: هم اکنون بزرگترین چالشی که با آن روبه رو هستیم فقدان بی آبی در بین روستائیان و شهرهاست با این حال این موضوع منجر به کاهش تولید گندم نشده است .چرا که امروز قدرت صادرات داریم ولی در زمان قبل از انقلاب، در زمینه کالاهای استراتژیک نیازمند به واردات بودیم.

وی با اشاره به رشد و شکوفایی کشور ، از نظر علم و دانش تصریح کرد:از نظر علم و دانش، رتبه شانزدهم جهان هستیم که قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست همچنین در زمینه پژوهش ،تحقیقات،پیشرفت نانو،انرژی هسته ای ،پزشکی و رشته های دیگر در دنیا حرف برای گفتن داریم که با شعار ما می توانیم،به معیار توانستن و خودکفایی رسیده ایم.

نماینده فلاورجان بیان کرد:هم اکنون در زمینه تولید سلاح ،موشک های دور برد، میان برد، نقطه زنی کشور ، پهپادی و ... به پیشرفت های رسیده ایم که وحشت استکبار جهانی رابرانگیخته است.

نایب رئیس کمسیون اقتصادی در پایان اذعان کرد: پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه های مختلف ؛ از جمله عمران و آبادانی ، اقتصادی و ...در بسیاری از شهرهای کشور و روستاها قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.اکنون از نعمت شکوفایی و پیشرفت انقلاب اسلامی برخوردار شده ایم.

انتهای پیام/

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا