توافق استیل پرایس و انجمن فولاد چین در مورد کنفرانس گندله و آهن اسفنجی ۱۰ اردیبهشت

توافق استیل پرایس و انجمن فولاد چین در مورد کنفرانس گندله و آهن اسفنجی ۱۰ اردیبهشت

دنیای معدن -توافق نامه همکاری بین انجمن آهن و فولاد چین و استیل پرایس برای کنفرانس گندله و آهن اسفنجی اردببهشت ۹۷ منعقد شد.

براساس توافق مشترک بین کیوان جعفری طهرانی بعنوان نماینده استیل پرایس و جیم سو معاون انجمن آهن و فولاد چین در پکن مقرر شد تا طرف چینی شرایط حضور. سرمایه گذاران وتجار چینی برای حضور در کنفرانس ۱۰ اردیبهشت ۹۷ استیل پرایس را فراهم کند.
همچنین طبق توافق صورت گرفته مقرر شد تا انجمن آهن و فولاد چین اطلاع رسانی کامل در مورد کنفرانس گندله و آهن اسفنجی استیل پرایس در بین فعالان صنعت فولاد چین را انجام دهد.منبع معدن 24

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا