جزییات بیشتر در مورد آنومالی دو میلیارد تنی A21 سنگ آهن

جزییات بیشتر در مورد آنومالی دو میلیارد تنی A21 سنگ آهن

دنیای معدن -کشفی که گفته شد بزرگ ترین معدن سنگ اهن ایران است در روزهای نخست سپتامبر2017 جنجالی بین کارشناسان ایجاد کرد. معدنی که ادعا شده نزدیک به تمام ذخایر کشف شده سنگ آهن در ایران، ذخیره دارد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت و تعدادی از مقامات آن وزارتخانه گفتند آنومالی A21 در استان یزد، دارای ذخایر 2 میلیارد تنی با عیار بالا است. معدن A21 از ابتدا تاکنون کلیه اطلاعات پایه آنومالی های سنگ آهن ایران مرکزی، حاصل فعالیت های اکتشافی شرکت ملی فولاد ایران (NISCO) با همکاری شرکت تکنو اکسپرت روسیه بوده که گزارش های آن از سال 1972 الی 1980 تولید و منجر به شناسائی آنومالی های سنگ آهن در ایران مرکزی شده است . در جریان اکتشاف این آنومالی، تنها بخشی که دارای ذخایر سطحی بودند در اولویت انتخاب قرار گرفتند. در نهایت، چغارت به عنوان اولین معدن سنگ آهن ایران، مورد بهره برداری قرار گرفت. هر چند در اواخر دهه 70 میلادی تلاش هایی برای دستیابی به ماده معدنی در A21انجام شد اما مشخصات این آنومالی در هاله ای از ابهام باقی ماند. اما بعدها با توجه به رشد قیمت سنگ آهن و اهمیت اکتشاف ذخایر سطحی تر، مطالعات در آنومالی های دیگر آغاز شد. در ادامه طی سال 2014 شرکت ملی فولاد ایران با توجه به روشن شدن سایر پتانسیل های سطحی در ایران مرکزی، انجام مطالعه در آنومالی A21 را در دستور کار مجدد خود قرار داد. در ادامه فعالیت اجرایی با انجام ژئوفیزیک و حفاری یک حلقه گمانه پیشتاز تا عمق 1910 متر در دستور کار قرار گرفت و پس از اجرا، صحت آنومالی (به ضخامت 200 متر سنگ آهن با عیار بالا) به اثبات رسید. این در شرایطی است که کارشناسان بر این باورند هنوز رقم دقیقی را نمی توان به عنوان ذخیره این آنومالی اعلام کرد.

معدن A21 از ابتدا تاکنون

کلیه اطلاعات پایه آنومالی های سنگ آهن ایران مرکزی، حاصل فعالیت های اکتشافی شرکت ملی فولاد ایران (NISCO) با همکاری شرکت تکنو اکسپرت روسیه بوده که گزارش های آن از سال 1972 الی 1980 تولید و منجر به شناسائی آنومالی های سنگ آهن در ایران مرکزی شده است .
در جریان اکتشاف این آنومالی، تنها بخشی که دارای ذخایر سطحی بودند در اولویت انتخاب قرار گرفتند. در نهایت، “چغارت” به عنوان اولین معدن سنگ آهن ایران، مورد بهره برداری قرار گرفت. هر چند در اواخر دهه 70 میلادی تلاش هایی برای دستیابی به ماده معدنی در A21انجام شد اما مشخصات این آنومالی در هاله ای از ابهام باقی ماند.
اما بعدها با توجه به رشد قیمت سنگ آهن و اهمیت اکتشاف ذخایر سطحی تر، مطالعات در آنومالی های دیگر آغاز شد. در ادامه طی سال 2014 شرکت ملی فولاد ایران با توجه به روشن شدن سایر پتانسیل های سطحی در ایران مرکزی، انجام مطالعه در آنومالی A21 را در دستور کار مجدد خود قرار داد.
در ادامه فعالیت اجرایی با انجام ژئوفیزیک و حفاری یک حلقه گمانه پیشتاز تا عمق 1910 متر در دستور کار قرار گرفت و پس از اجرا، صحت آنومالی (به ضخامت 200 متر سنگ آهن با عیار بالا) به اثبات رسید. این در شرایطی است که کارشناسان بر این باورند هنوز رقم دقیقی را نمی توان به عنوان ذخیره این آنومالی اعلام کرد.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا