اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم "ورنا"

اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 236 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 30 درصد کاهش داشت.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل شش هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره یکساله منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ یک هزار و 415 میلیارد و 811 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 236 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 30 درصد کاهش داشت.

گفتنی است "ورنا" در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 337 ریال سود به ازای هرسهم محقق کرد.

با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ سه هزار و 791 میلیارد و 109 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا