نگاهی بر صورت های مالی "وتوصا"

نگاهی بر صورت های مالی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 106 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 51 درصد کاهش داشت.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل یک هزار و 900 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره یکساله منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 201 میلیارد و 258 میلیون ریال سود خالص کسب کرد. بر همین اساس این شرکت مبلغ 106 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 51 درصد کاهش داشت.

گفتنی است "وتوصا" در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 215 ریال سود به ازای هرسهم محقق کرد.

با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 566 میلیارد و 619 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا