در بازارهای جهانی رخ داد؛

بازار ورق در مسیر بهبود

بازار ورق در مسیر بهبود

بازار ورق ترکیه فعالیت خوبی دارد و روند صعودی قیمت اسلب و قراضه وارداتی نیز به کمک تولید کننده های ورق آمده است. آن ها موفق شدند قیمت ها را کمی بالا ببرند و دیگر تخفیف ندهند.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،خریداران نیز رشد قیمت های ورق گرم بازار داخلی و واردات را پذیرفته اند. قیمت در بازار داخلی ورق گرم ۶۳۰ تا ۶۴۰ دلار هر تن درب کارخانه برای تولیدات ماه مارس است که ۲۰ دلار نسبت به دو هفته گذشته بالاتر رفته است.

قیمت ورق گرم صادراتی ترکیه نیز ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار هر تن فوب شد و قیمت پیشنهادی وارداتی از اوکراین ۱۵ تا ۲۰ دلار رشد داشته و ۶۰۰ دلار هر تن سی اف آر شده است. محصول روسیه نیز ۶۱۰ تا ۶۲۰ دلار هر تن سی اف آر است.

منبع: metal expert

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا