بیش از ۱۱.۱ میلیارد دلار آهن، فولاد و چدن طی سالهای ۹۴- ۱۳۹۰صادر شده است

بیش از ۱۱.۱ میلیارد دلار آهن، فولاد و چدن طی سالهای ۹۴- ۱۳۹۰صادر شده است

دنیای معدن -بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۹۴- ۱۳۹۰ در مجموع ۱۴ میلیون و ۲۱۵ هزار تن آهن، فولاد، چدن و مصنوعات آنها به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار صادر شده است.

بر پایه جداول آماری گمرک ایران، بیشترین ارزش صادراتی آهن، فولاد، چدن و مصنوعات آنها در دوره مورد بررسی مربوط به سال 1393 با رقم 2 میلیارد و 801 میلیون دلار ثبت شده و کمترین سهم هم متعلق به سال 90 با رقم یک میلیارد و 522 میلیون دلار است.
همچنین از لحاظ وزنی هم بیشترین میزان در سال 1394 با رقم چهار میلیون و 320 هزار تن بود و کمترین آن هم رقم یک میلیون و 598 هزار تن، مربوط به سال 1390 می شود.

** عملکرد دولت یازدهم
بر پایه آمار مزبور طی سالهای 94- 1392 میزان آهن، چدن، فولاد و مصنوعات صادراتی بالغ بر 11.2 میلیون تن به ارزش هفت میلیارد و 796 میلیون دلار ثبت شد .
سهم سالهای 94- 1392 از مجموع صادرات مورد بررسی اقلام یاد شده در دولت یازدهم از لحاظ وززنی 79 درصد و از نظر ارزشی 70 درصد را نشان می دهد .
بنابراین عملکرد دولت یازدهم تحقق چهار پنجم میزان صادرات از نظر وزنی و از بیش از سه پنجم ارزش آن را نشان می دهد.

** رشد وزنی عملکرد صادراتی در سالهای 94- 1393
بر پایه بررسی صادرات آهن، چدن، فولاد و مصنوعات آنها در سالهای 94- 1393 ، رشد 50.8 درصدی اقلام یادشده در سال 93نسبت به سال 92 تحقق یافت .
همچنین در سال 94 نیز رشد 12.4 درصدی صادرات از لحاظ وزنی در مقایسه با 1393 رقم خورد .
صادرات اقلام یاد شده از نظر وزنی نسبت به کل در سال 93 سهم 4.7 درصدی داشتند و این میزان در سال 94 به 5.6 درصد تنزل یافت .

** رشد ارزشی صادرات در سال 93
بر پایه آمارهای گمرک، ارزش صادرات آهن، فولاد، چدن و مصنوعات آنها در سال 93 نسبت به 92 به رشد 24.9 درصدی رسید، اما سال 94 در مقایسه با 93 کاهش 1.7 درصدی رقم خورد.
ایران چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و برپایه برنامه افق چشم انداز 1404 انتظار می رود با دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی فولاد خام ( میانی ) کشورمان به رتبه هفتم صعود کند .
پیش بینی شده، امسال میزان صادرات فولاد به حدود هشت میلیون تن برسد .

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا