رشد شاخص پی ام آی صنعت فولاد چین

رشد شاخص پی ام آی صنعت فولاد چین

دنیای معدن - گزارش ها حاکی از آن است که شاخص پی ام آی صنعت فولاد چین در ماه نوامبر 53.1 درصد ثبت شده که 0.8 درصد رشد ماهانه داشته است. 7 ماه متوالیست که این شاخص بالای 50 درصد قرار گرفته است که نشان گر روند بهبود صنعت فولاد این کشور می باشد. با سیاست کاهش تولید بخش های شمالی کشور برای کاهش آلودگی هوا، تولید کاهش یافت ولی تقاضا بالا بود از این رو قیمت فولاد در چین روندی صعودی به خود گرفت.

 7 ماه متوالیست که این شاخص بالای 50 درصد قرار گرفته است که نشان گر روند بهبود صنعت فولاد این کشور می باشد.

با سیاست کاهش تولید بخش های شمالی کشور برای کاهش آلودگی هوا، تولید کاهش یافت ولی تقاضا بالا بود از این رو قیمت فولاد در چین روندی صعودی به خود گرفت.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا