بازار فولاد چین در هفته ای که گذشت

بازار فولاد چین در هفته ای که گذشت

دنیای معدن - در هفته گذشته میلادی، با رشد بازار داخلی بیلت چین، قیمت پیشنهادی صادراتی آن نیز 10 دلار بالا رفته 545 دلار هر تن فوب شده است.

در بازار داخلی این کشور نیز قیمت بیلت هفته گذشته از 580 به 588 دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده رسید.

قیمت میلگرد صادراتی چین نیز 3 تا 5 دلار بهبود داشته 540 دلار هر تن فوب شنیده شد. البته اغلب کارخانه ها تا 570 دلار هر تن فوب نیز پیشنهاد می دهند ولی این قیمت خریداری نداشته است.

ورق گرم صادراتی چین هم با رشد بازار داخلی بالا رفته  5 تا 10 دلار رشد داشته است. قیمت پیشنهادی 560 تا 570 دلار هر تن فوب و قیمت در بازار داخلی 642 تا 645 دلار هر تن درب کارخانه است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا