بازار بیلت خاور دور رو به بهبود

بازار بیلت خاور دور رو به بهبود

دنیای معدن - هفته اخیر قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا 5 تا 10 دلار رشد داشته 490 تا 495 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین شنیده شده است.

ظاهرا بیلت خاور میانه در فیلیپین در 490 دلار هر تن سی اف آر معامله شده است. احتمالا قیمت ها بالاتر خواهد رفت.

محصول سی آی اس 470 تا 475 دلار هر تن فوب و بیلت ایران 460 تا 470 دلار هر تن فوب شنیده شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا