از بازار فولاد چین چه خبر؟

از بازار فولاد چین چه خبر؟

دنیای معدن - در هفته گذشته میلادی، با رشد بازار داخلی بیلت چین، قیمت پیشنهادی صادراتی آن نیز ۱۰ دلار بالا رفت و ۵۴۵ دلار هر تن فوب شد.

در بازار داخلی این کشور نیز قیمت بیلت هفته گذشته از ۵۸۰ به ۵۸۸ دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده رسید.

قیمت میلگرد صادراتی چین نیز ۳ تا ۵ دلار بهبود داشت و ۵۴۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. البته اغلب کارخانه ها تا ۵۷۰ دلار هر تن فوب نیز پیشنهاد می دهند ولی این قیمت خریداری نداشته است.

ورق گرم صادراتی چین هم با رشد بازار داخلی بالا رفت و ۵ تا ۱۰ دلار رشد داشت. قیمت پیشنهادی ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن فوب و قیمت در بازار داخلی ۶۴۲ تا ۶۴۵ دلار هر تن درب کارخانه است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا