سنگ آهن از 70 دلار گذشت

سنگ آهن از 70 دلار گذشت

دنیای معدن -در حالی که سنگ آهن وارداتی در چین ماه نوامبر را در قیمت هایی کمتر از 60 دلار هر تن سی اف آر آغاز نمود حال با ورود به ماه پایانی سال از 70 دلار نیز گذشته است. محدودیت تولید فولاد در چین و رشد قیمت فولاد سنگ آهن را گران تر کرده است. البته کاهش تولید بر بازار سنگ آهن فشار هم خواهد آورد چون مصرف آن پایین می آید. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا در چین یک دلار رشد داشته 70 دلار هر تن سی اف آر شد. در مجموع در ماه نوامبر قیمت این ماده اولیه 10.75 دلار هر تن رشد داشته و عامل اصلی کمک کننده رشد قیمت فولاد ساختمانی در چین بوده است. در بورس شانگهای قیمت قرارداد میلگرد در نوامبر تا 60 دلار هر تن رشد داشته است. بیلت هم در بازار داخلی چین تا 33 دلار هر تن بهبود یافت.

  البته کاهش تولید بر بازار سنگ آهن فشار هم خواهد آورد چون مصرف آن پایین می آید.

آخرین قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا در چین یک دلار رشد داشته 70 دلار هر تن سی اف آر شد.

در مجموع در ماه نوامبر قیمت این ماده اولیه 10.75 دلار هر تن رشد داشته و عامل اصلی کمک کننده رشد قیمت فولاد ساختمانی در چین بوده است. در بورس شانگهای قیمت قرارداد میلگرد در نوامبر تا 60 دلار هر تن رشد داشته است. بیلت هم در بازار داخلی چین تا 33 دلار هر تن بهبود یافت.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا